Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGültekin, Fatih
dc.contributor.authorÇeker, Orhan
dc.contributor.authorGürbilek, Mehmet
dc.contributor.authorŞimşek, Murat
dc.contributor.authorOral, Rıfat
dc.contributor.authorKöse, Saffet
dc.contributor.authorTürker, Selman
dc.contributor.authorDöndüren, Hamdi
dc.contributor.authorÜnaldı, Mustafa
dc.contributor.authorKüçüköner, Erdoğan
dc.contributor.authorAydın, Ahmet
dc.contributor.authorDede, Bülent
dc.contributor.authorÖzmen, İsmail
dc.contributor.authorBaşayiğit, Levent
dc.contributor.authorCengiz, Mustafa
dc.contributor.authorTilki, Tahir
dc.contributor.authorAkın, Sümeyye
dc.date.accessioned2021-01-19T08:25:33Z
dc.date.available2021-01-19T08:25:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2687-5551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2163
dc.descriptionBu makale, daha önce İngilizce olarak Akademik Platform Helal Yaşam Dergisinde yayınlanmış (Gültekı̇n vd., 2020) ancak, ilgili derginin izni ile çalışmanın burada Türkçesinin de yayınlanmasının okuyuculara faydalı olacağı değerlendirilmiştir. *Sorumlu Yazar: Fatih GÜLTEKİN Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2888-3215 Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi , 2 (2) 21-33en_US
dc.description.abstractGıda katkı maddelerinin önemli bir kısmı hayvansal kaynaklardan elde edilmektedir. Elde edildiği kaynak ve üretim sürecinde geçirdiği fiziksel ve kimyasal işlemler, bu maddelerin fıkhi durumunu belirlemektedir. Tüketilmesi caiz olmayan bir kaynaktan elde edilen ancak üretim aşamasında kimyasal değişime yani istihaleye uğrayarak yapı ve özelliğini değiştiren maddeler caiz hale gelebilmektedir. Fiziksel değişimler istihale oluşturmaz. Bu makalede İslam hukukundaki istihale örnekleri topluca değerlendirilerek örneklerdeki değişimlerin mantığı, günümüz gıda katkı maddelerine uyarlanmaya çalışılmıştır. Buna göre domuzun her şeyi necis olduğundan istihaleye uğrasın veya uğramasın gıda katkı maddesi üretiminde hammadde olarak kullanılamaz. Kimyasal açıdan trigliseritler gliserol ve yağ asitlerine, proteinler ise amino asitlerine kadar parçalanırlarsa istihaleye uğrarlar. Bu parçalanmayla ortaya çıkan gliserol, yağ asitleri ve amino asitlerin başka maddelerle birleşerek oluşturdukları yeni bileşikler de istihale kapsamına girer. Ancak, monogliserit, digliserit, fosfolipit, nükleotitler, jelatin ve fosfatidik asit gibi maddeler, kendisini oluşturan temel yapılara kadar parçalanmadığı için istihaleye uğramamıştır. Ayrıca, bu maddelerin başka maddelerle birleşerek oluşturdukları yeni katkı maddeleri de istihaleye uğramamaktadırlar.en_US
dc.description.abstractSome of the food additives are obtained from animal sources. Resources of the food and the physical and chemical changing process in the production process determine their rulings in Islamic law. The substances obtained from non halal (unlawful) sources may be considered halal (lawful) when the chemical changes were taken place during the production, that is called istihalah. Physical changes do not cause to istihalah. In this article, the istihalah examples given in Islamic law are evaluated, interpreted and adapted to the current food additives. According to this, the following results were obtained: Every part of the swine is not allowed to use as a raw material in the production of food additives whether it was undergone to istihalah or not. Because everything belong to swine is considered dirty (najis). Chemically, triglycerides are undergone istihalah if they are brokendown to glycerol and fatty acids. Proteins are undergone istihalah if they are totally brokendown to their amino acids. When glycerol, fatty acids and amino acids generated from these breakdowns are used to produce new substances, the new products are accepted as undergone to istihalah. However, monoglycerides, diglycerides, phospholipids, nucleotides, gelatins and phosphatidic acids as metabolites are not accepted as undergone to istihalah. Because, they are not hydrolyzed to their subunits, so they do not lose their features. If these compounds are combined with new additives, the new component are also not accepted as undergone to istihalah.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezien_US
dc.relation.ispartofHelal ve Etik Araştırmalar Dergisi / Journal of Halal and Ethical Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstihaleen_US
dc.subjectKimyasal değişimen_US
dc.subjectGıda katkı maddelerien_US
dc.subjectIstihalahen_US
dc.subjectChemical changesen_US
dc.subjectFood additivesen_US
dc.titleGıda katkı maddelerinin istihale yönünden değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of food additives in terms of istihalahen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridFatih Gültekin |0000-0003-2888-3215en_US
dc.authoridHasan Yetim |0000-0002-5388-5856en_US
dc.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorElgün, Adem
dc.institutionauthorYetim, Hasan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record