Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGedik, Mehmet
dc.date.accessioned2021-02-10T07:49:41Z
dc.date.available2021-02-10T07:49:41Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGedi̇k, M. (2020). İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi. Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi 8(17), 119-129.en_US
dc.identifier.issn2147-4710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2183
dc.description* Sorumlu yazar. E-mail adresi: mehmet.gedik@izu.edu.tr * Mehmet Gedik. Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye. * Bu kitabın ilk baskısı, 1985 yılında “Islam and Secularism” başlığı ile İngiltere/Londra, Marsel yayınevi tarafından yayınlanmıştır. Türkiye’de ise ilk baskısı 1989 yılında “Modern Çağ ve İslâmî Düşünüşün Problemleri” adıyla yayınlanmıştır. * (Önsöz) “Asıl itibarı ile bu kitap, beklenen Müslümanlar için yazılmıştır” (El-Attas,2016, s. 7)en_US
dc.description.abstractProf. Dr. Seyyid Muhammed Nakib El-Attas,“İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi (Islam, Secularism and the Pkilosopy of the Future)”, çeviren Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, İnsan Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2016, 261 sayfa.2 Muhammed Nakib El-Attas’ın “İslâm Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi” adlı eseri, günümüzde birçok bilimsel araştırmalara kaynak olarak dikkate alınmış olduğu gözlemlenmiştir. Attas’ın kitabına ilişkin tanıtım, bilimsel ölçekler üzerinden incelendiğinde, kitabın ana gayesinin, temel misyonunun, günümüzün “Beklenen Müslümanları”3 na İslâmî prensipler dâhilinde bir yol haritasının çizilmiş olduğudur. Seyyid Muhammed Nakib El-Attas’ın Kısa Hayatı Nakib El-Attas, İslâmî düşünceye oldukça farklı bakış açısı kazandıran önemli İslâm düşünürlerinden birisidir. 1931 yılında Endonezya’nın Cakarta-Bogor kasabasında dünyaya gelir. İlk öğrenimini ve İslâmî ilimler eğitimini doğduğu coğrafyada alan El-Attas, daha sonrasında ailesi ile birlikte Malezya’nın Johor Bahru vilayetine yerleşir. Bahru’da sosyal ve fen bilimleri eğitimlerini tamamlamasının ardından üç yıl, subay olarak görev yapar. Başarılı bir subay olan Attas’ı, Malay Kraliyeti, 1952-55 yılları arasında kurmay eğitimi alması için İngiltere’deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisine göndermiştir. Birkaç yıl sonrasında askeri akademide devam etmek istemeyen El-Attas,1957 yılında Singapur’da Malaya Üniversitesi İslâmî ilimler bölümüne kaydolmuştur. 1959 yılında mezun olarak KanadaMontreal McGill Üniversitesi’ne geçer. Bu üniversitede 1962 yılında İslâmî Araştırmalar Enstitüsü’nden yüksek lisansını almasının hemen ardından, İngiltere’de Londra Üniversitesi’ne doktora yapmak üzere kaydolur. İslâm felsefesi, kelam ve tasavvuf alanlarında “Hamza Fansuri’nin Mistisizmi” başlıklı bir doktora tezi ile buradaki eğitimini tamamlamıştır. 1965’te Malezya’ya dönen El-Attas,1973 yılında National University of Malaysia’da Malay Dili-Edebiyatı ve Kültürü bölümünü kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. 1968-70 yılları arasında aynı üniversitenin Sanat Akademisi dekanlığına getirilmiştir. 1987 yılında Kuala Lumpur’da “Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü”nü (International Institute of Islamic Thought and Civilization-ISTAC) kurar. 2002 yılına kadar bu enstitüde İslâmî bir düşünce ve bilim geleneğinin ihyası amacıyla birçok akademik çalışmalara imzasını atmıştır. Halen hayata olan El-Attas’ın, yirmiden fazla telif edilmiş kitaplarının yansıra, birçok makalesinin de bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. İngilizce olarak yazdığı eserlerden büyük bir bölümünün başta Malayca ve Arapça olmak üzere Türkçe, Farsça, Urduca, Almanca, Fransızca, Rusça, Hintçe, Boşnakça, Japonca ve Korece gibi dillere çevrilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title“İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi” Nakib El-Attasen_US
dc.title.alternative“Islam, Secularism and Philosophy of Future”en_US
dc.typeotheren_US
dc.authoridMehmet Gedik |0000-0003-2421-5092en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage129en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.institutionauthorGedik, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record