Gelişmiş Arama
 

Güncel Gönderiler

  • Manevi bakım verme ölçeği'nin hemşire grubunda güvenirlik ve geçerliği 

    Güzel, Ayşe (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, 2020)
    Çalışmanın amacı Tiew ve Creedy (2012) tarafından geliştirilen, Çoban ve arkadaşlarının (2017) Türkçe uyarladıkları "Manevi Bakım Verme Ölçeği" (Spiritual Care-Giving Scale)'nin hemşire grubunda güvenirlik ve geçerliğinin ...