Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı'dan günümüze Çankırı ili Kurşunlu ilçesi Kapaklı köyü 

      Çelik, Kasım (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2020)
      Kapaklı Köyü, Çankırı ilinin Kurşunlu ilçesine bağlıdır. Bu köy hakkındaki ilk bilgilere 16. Yüzyıla ait resmi kayıtlarda rastlanılmaktadır. Bu kayıtlar arasında tahrir ve temettuât defterlerinin önemi büyüktür. Özellikle ...