Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı'da dört risâle bağlamında dâd harfine dair tartışmalar 

      Bayoğlu, Ömer (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
      Çalışmada dört risâle bağlamında Osmanlı'da dâd harfine dair tartışmalara değinilmiştir. Bahsi geçen risâleler, Osmanlı kıraat ilmi tarihinin önde gelen şahsiyetlerinden Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Mar'aşî, Ali ...