Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Ensari
dc.contributor.authorDemir, Ozan
dc.date.accessioned2021-07-29T13:43:31Z
dc.date.available2021-07-29T13:43:31Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationDemir, O. (2020). Kooperatif katılım bankacılığı. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.other620996
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Eb5EkakJlp3olBdo_wNEGYxvS02ASvsLMTPCHhMAM2Vth8qjn3hPw4eBopesIGS_
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2461
dc.description.abstractKooperatifler, varoluşlarından bu yana birlikte yaşayan toplumların ortak ihtiyaçlarını giderebilmek için bir araya geldikleri demokratik kuruluşlardır. Büyüyen dünya ekonomisi içerisinde kooperatiflerde varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet edebilmek için finansmana ihtiyaç duymuşlardır. Hem kendi bağımsızlıklarını korumak hem de finansal sorunlarını çözebilmek adına Kooperatif Bankaları kurulmuştur. 19.yüzyılın başından itibaren Kooperatif Bankaları ekonomik sistem içerisinde varlıklarını göstermiş birçok ülkede de ekonomik kalkınma veya krizlerle mücadele noktasında etkin rol oynamışlardır. Ancak dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan İslam dünyası ve onun bir parçası olan ülkemiz için aynı sözleri Kooperatif Bankacılığı özelinde söylemek maalesef mümkün değildir. Bugün 1,5 milyardan fazla Müslüman yaşayan dünyamızda toplumların temel ihtiyaçları farklılıklar göstermiş, gelişen ekonomilerle rekabet, yetersiz sermaye gibi unsurlar, bu insanların ekonomik faaliyetleri sırasında finansal ihtiyaçlarının da artmasına neden olmuştur. Özellikle 1950'lerden sonra bu finansal ihtiyaçların çözümü için yapılan arayışlar bugünkü ismi ile Katılım Bankalarını ya da İslami Banka ve Finans kuruluşlarını ortaya çıkarmıştır. Katılım bankalarının gerek Dünyada gerekse Türkiye de ki uygulamalarına baktığımızda son zamanlarda Kamu tarafından açılanlar dikkate alınmadığında daha ziyade özel sektör kuruluşları olduğu, yani toplumsal bir hareketin ya da inancın organize bir hareketinin sonucu olmadıkları görülmektedir. Oysa böylesi kabul gören ve kökleri olan İslam dininin mensuplarının bu konuda daha proaktif olmaları beklenirdi. Bu çalışma ile kar ve zarar esasına dayalı bir finansman modeli olan Katılım Bankacılığı ile, dayanışma ve birlikte kalkınma amacıyla kurulan Kooperatifçilik faaliyetlerinin konsolide edilerek ülke ekonomisine, kooperatiflerin finansal sorunlarına ve Katılım Bankacılığının büyümesine katkı sağlayabilecek yeni bir finansal model olarak "kooperatif Katılım Bankacılığı" sistemini inceleyeceğiz.en_US
dc.description.abstractCooperatives are democratic organizations in which people come together to address their common needs. In the growing world economy, cooperatives have come to be in need of financing in order to survive and compete. Cooperative banks have been established to protect the independence of cooperatives and solve their financial problems. Since the 19th century, cooperative banks have existed within the economic system, playing an effective role in driving economic development and combating crises. However, it is hard to assert the same for the Islamic world as well as our country as its member although the Islamic world has an important place in the global economy. Today, more than 1.5 billion Muslims live around the world, and basic needs of communities have changed, and the need for competing with developing economies and lack of sufficient capital have caused these people to face with increased financial needs during their economic activities. The search for solutions to these financial needs after 1950s has led to the emergence of participation banks or Islamic banks and financial institutions. Examination of the practices concerning participation banks in Turkey and around the world reveals that excluding those recently established by the state, they are primarily private sector institutions, that is, they are the result of a social or belief-based movement. However, followers of Islam as a widely practiced and deep-rooted religion are supposed to be more proactive in this field. This study aims to examine cooperative participation banking as a new financial model which may contribute to the solution of the financial problems of cooperatives and the growth of participation banking and consolidate the activities of the cooperatives which are established for solidarity and collective development purposes through participation banking as a financial model based on principles of profit and loss.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKooperatifçiliken_US
dc.subjectKatılım bankacılığıen_US
dc.subjectKooperatif katılım bankacılığıen_US
dc.subjectKooperatif bankalarıen_US
dc.subjectCooperativesen_US
dc.subjectParticipation bankingen_US
dc.subjectCooperative bankingen_US
dc.titleKooperatif katılım bankacılığıen_US
dc.title.alternativeCooperative participation bankingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorDemir, Ozan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record