Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYurdagür, Metin
dc.contributor.authorErmihan, Süleyman
dc.date.accessioned2021-07-29T13:47:13Z
dc.date.available2021-07-29T13:47:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationErmihan, S. (2020). Adudüddîn el-Îcî'nin "Cevâhirü'l-Kelâm" isimli eserinin tahkik ve tahlili. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.other619337
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=4J_FzTwlrMCH4qBROpXPH0E2xEcCLkGC8AJrqqdgm4ocas1svWLL6Yv22rjGnKjp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2466
dc.description.abstractBu çalışmada, Adudüddîn el-Îcî'nin "Cevâhirü'l-kelâm" isimli eserinin tahkîki ve kelâm ilmi açısından tahlîli yapılmıştır. Tez çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci Bölüm'de, müellifîn hayatı, hocaları ve talebeleri, ilmî şahsiyeti, eserleri ve onun özellikle Cevâhirü'l-kelâm adlı eserinin tanıtımı yapılmıştır. İkinci Bölüm'de söz konusu eserle alâkalı bilgilere değinilmiş, bu bağlamda kitabın adı, müellife âidiyeti, eser üzerine yapılmış çalışmalar, eserin muhtevâsı, eserin Türkiye kütüphanelerinde kayıtlı bulunan ve ulaşılan nüshaları tanıtılmıştır. Üçüncü Bölüm'de tahkîki yapılan eser ışığında müellifîn kelâmî görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Cevâhirü'l-kelâm'ın tahkîk edilmiş halinin yer aldığı Dördüncü Bölüm'de, metin ilmî neşir kurallarına göre düzenlenmiş ve daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere metne bazı notlar eklenmiştir. Çalışmamızın sonuç Bölümü'nde ise, araştırma neticesinde ulaşılan tespitler belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, Adududdin al- Idji's the work, Jawahir al Kalâm, is verified and analyzed in terms of Ilm al-Kalâm (Islamic Theology). The study consists of four chapters. The first chapter gives information about the life of the author, his scholarly personality, his teachers and students, his works and information about his book, "Jawahiru'l-Kalâm". The second chapter gives information about the work. The name of the book, its affiliation with the author, its content, its registered copies that I have been able to reach and libraries shelving some copies of the Book in Turkey are introduced in the second chapter. The third chapter gives information about the theological views of the author. In the fourth chapter, the text has been verified and rewritten according to the scholarly rules. In this cahpter, we tried to facilitate the understanding of the text with various notes. In the conclusion section, the findings we have reached during the study is discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEl-Îcîen_US
dc.subjectCevâhirü'l-kelâmen_US
dc.subjectKelâmen_US
dc.subjectAkâiden_US
dc.subjectEl-Mevâkıfen_US
dc.subjectAl-Idjien_US
dc.subjectJawâhir al-kalâmen_US
dc.subjectKalâmen_US
dc.subjectThe doctrines of a religiousen_US
dc.subjectAl-Mawâkifen_US
dc.titleAdudüddîn el-Îcî'nin "Cevâhirü'l-Kelâm" isimli eserinin tahkik ve tahlilien_US
dc.title.alternativeAn enquiry and analysis of "Jawahiru'l-Kalâm" of Adud al Din al-İdjien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorErmihan, Süleyman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record