Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYumuşak, İbrahim Güran
dc.contributor.authorBilgin, Rümeysa
dc.date.accessioned2021-08-04T12:16:41Z
dc.date.available2021-08-04T12:16:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYumuşak, İ. G. ve Bilgin, R (2021). Hac İbadetinin Mali Zorluklarını Aşmada Bir Model Önerisi: Türkiye Hac Sandığı. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 7(1), 1-32en_US
dc.identifier.issn2149-3820
dc.identifier.issn2651-5342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2519
dc.descriptionSorumlu Yazar: Prof. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, E-posta: ibrahim.yumusak@izu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-6653-8098 -- Dr. Öğretim Üyesi., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, E-posta: rumeysa.bilgin@izu.edu.tr, : https://orcid.org/0000-0002-5919-0035en_US
dc.description.abstractHaccın mali ve bedeni bir ibadet olmasının getirdiği zorluklara, kontenjan sınırlaması nedeniyle ortaya çıkan tarih belirsizliği de eklenince Türkiye’deki Müslümanların bu süreci yönetmesi zorlaşmaktadır. Özellikle hac hizmetlerinin maliyetinin yüksek olması ve genellikle birden fazla aile üyesi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle hac kurası çıkan hacı adayları ciddi bir finansman zorluğu yaşayabilmektedirler. Türkiye’de yaşanan bu problem, Malezya’da 1960’lı yıllarda kurulan Tabung Haji benzeri bir kurumun ihdas edilmesi ile aşılabilir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de haccın mali külfetinin azaltılması, birikimlerin verimli şekilde değerlendirilmesi ve faizsiz finans araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik olarak hac sandığı ve/veya fonu için bir model önermektir. Modelin işlerlik kazanması için, katılım bankaları üzerinden açılacak hesaplarda bireysel emeklilik veya çeyiz hesabı uygulamalarında olduğu gibi belirli bir oranda devlet katkısının sağlanması önerilmektedir. Böylelikle Türkiye’deki faizsiz finans enstrümanları çeşitlendirilmiş, hac için biriktirilen kaynaklar ekonomiye kazandırılmış ve aynı zamanda hacı adaylarını zor durumda bırakan mali belirsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. Haccın yanı sıra umre için de benzer bir mekanizmanın kurulması durumunda Türkiye’de tasarruf yetersizliğinin aşılmasına yönelik güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir model oluşturulabilecek ve reel ekonomiye kaynak sağlanabilecektir.en_US
dc.description.abstractIn addition to its challenges as a financial and physical form of worship, the uncertainty arising from the quota limitation makes Hajj a challenging process to manage for Muslims in Turkey. Hajj pilgrim candidates may experience serious financial difficulties, especially since the cost of pilgrimage services is very high and the worship is usually carried out with more than one family member. A pilgrimage fund like Malaysia’s Tabung Haji can be launched in Turkey to solve these problems. The proposed model will reduce the financial burden of pilgrimage, provide an efficient investment opportunity and increase the diversification of interest-free financial products in Turkey. Besides, state support is suggested to the hajj accounts in participation banks, such as the support provided to private pension or dowry accounts. The model aims to diversify Islamic finance instruments, supply new funds to the economy, and decrease the financial uncertainty affecting pilgrim candidates. Moreover, if a similar mechanism is established for Umrah, a reliable, efficient, and sustainable model to overcome the deficiencies in Turkey’s saving will be created and new resources will be provided for the real economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.relation.ispartofİslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi / Journal of Islamic Economics and Financeen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye Hac Fonuen_US
dc.subjectYeni araçlarla islami finansen_US
dc.subjectSürdürülebilir kalkınmaen_US
dc.subjectTurkey Hajj Funden_US
dc.subjectIslamic finance with new instrumentsen_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.titleHac ibadetinin mali zorluklarını aşmada bir model önerisi: Türkiye hac sandığıen_US
dc.title.alternativeA model proposal to overcome the financial difficulties of hajj: Turkey hajj funden_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridİbrahim Güran Yumuşak |0000-0003-1655-9872en_US
dc.authoridRümeysa Bilgin |0000-0002-5919-0035en_US
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYumuşak, İbrahim Güran
dc.institutionauthorBilgin, Rümeysa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record