Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtem, Beyza
dc.date.accessioned2021-08-11T09:10:38Z
dc.date.available2021-08-11T09:10:38Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationErtem, B. (2020). Hasan Ali Toptaş’ın romanlarına gerçeklik bağlamında okur merkezli bir yaklaşım. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (17), 63-94.en_US
dc.identifier.issn2757-9530
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2579
dc.descriptionBu çalışma, Beyza Ertem’in Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk danışmanlığında yürütülmüş olan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. -- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, beyza.ertem@gmail.com, https://orchid.org/ 0000-0002-5511-668Xen_US
dc.description.abstractGerçeklik, bir kavram olarak, tarih boyunca felsefenin ve sanatın temel meselelerinden biri olmuştur. Dolayısıyla, edebi metinleri şekillendiren unsurlardan biri de yazarın gerçeğe yaklaşım tarzıdır. Çağımızın önde gelen yazarlarından biri olan Hasan Ali Toptaş’ın romanlarında yer alan meselelerin birçoğu doğrudan gerçeklik algısıyla ilişkilidir. Bu nedenle bu metinler, gerçeklik odağında farklı yaklaşımlara açık metinlerdir. Toptaş’ın romanlarında yer alan gerçeklik algısının incelendiği bu çalışmada, yazarın yedi romanı üzerine, karşılaştırma metodu kullanılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçeklik kavramı söz konusu olduğunda, metinlerde yer alan tüm meseleler bir şekilde çalışmanın konusu olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, metinlerde ortak bir şekilde yer alan ve tekrar eden meseleler esas alınmıştır. Kurmaca ile gerçeklik ilişkisi irdelenirken sanat ve edebiyat tarihinde gerçeklik ve gerçekçilik hakkındaki türlü yönelimler göz önünde tutulmuştur. Her roman, kendi muhtevasına ve yapısına uygun bir sistemle ele alınmıştır. Elde edilen veriler ışığında, yazarın romanlarında yer alan gerçeklik algısıyla ilişkili meseleler, üç ana başlık belirlenerek ve bu başlıklar altında yazarın romanlarından öne çıkan örnekler verilerek özetlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerin akabinde, Hasan Ali Toptaş’ın romanlarında kurmaca ile gerçeklik arasındaki ilişki ağının okurun zihninde çözmesi gereken bir mesele/bir bilmece olarak yer aldığı, yazarın metinlerarasılık, üstkurmaca, oyun gibi ögeleri gerçeklik algısıyla ilişkili bir biçimde metinlerinde sıklıkla kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca belirsizliğin, yazarın birçok romanında doğrudan kurguyu şekillendirdiği saptanmıştır. Sonuç kısmında, elde edilen verilerin analizi yapılmış ve yazarın romanları hakkında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractDuring history, reality as a concept has been the fundamental issue of philosophy and art. Therefore, one of the elements that shape literary texts is the author's approach to reality. Many of the issues in the novels of Hasan Ali Toptaş, one of the leading writers of our time, are directly related to the perception of reality. Hence, these texts are open to different approaches in the context of reality. In this study, which examined the perception of reality in Toptaş's novels, have been assessed the seven novels of the author using the method of comparison. When it mentioned to the concept of reality, all the issues in the texts are somehow the subject of study. For this reason, in this study, recurring issues that are common in the texts were handled. While determining the relationship between fiction and reality, various approaches about reality and realism in the history of art and literature were taken into consideration. Each novel was handled with a system that is convenient for its content and structure. In the light of the information obtained, the issues related to the perception of reality in the novels of the author were summarized by identifying three main titles and giving examples that stand out from the novels of the author under these titles. Following the assessments, it has been concluded that the network of the relationship between fiction and reality in Hasan Ali Toptaş's novels is an issue /a riddle that should be solved in the mind of the reader, and the author frequently uses elements such as intertextuality, metafiction, play in relation to the perception of reality. In addition, uncertainty has been found to directly shape fiction in many of the author's novels. In the conclusion part, the analysis of the information obtained was made and suggestions were made to the researchers who wanted to study the author's novels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZU Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasan Ali Toptaşen_US
dc.subjectGerçekliken_US
dc.subjectKurmacaen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectOkuren_US
dc.subjectHasan Ali Toptaşen_US
dc.subjectRealityen_US
dc.subjectFictionen_US
dc.subjectNovelen_US
dc.subjectReaderen_US
dc.titleHasan Ali Toptaş’ın romanlarına gerçeklik bağlamında okur merkezli bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeA reader-responce criticism in the context of reality to Hasan Ali Toptaş’s novelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridBeyza Ertem |0000-0002-5511-668Xen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record