Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Tunahan
dc.contributor.authorYeşilkayalı, Emel
dc.date.accessioned2021-08-16T08:00:07Z
dc.date.available2021-08-16T08:00:07Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBulut, T., Yeşilkayalı, E. (2020). Çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının önlenmesine yönelik programların incelenmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 4 (1), 27-32en_US
dc.identifier.isbn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2660
dc.descriptionBu çalışma, Middle East International Conference On Contemporary Scientific Studies-III’de sunulmuş olan sözel bildirinin genişletilerek yeniden düzenlenmiş halidir. -- Sorumlu yazar e-mail adresi: tunahanbulut2@gmail.com Tunahan Bulut, Sosyal Çalışmacı - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul, Türkiye - ORCID: 0000-0001-8590-0275 -- Emel Yeşilkayalı, Doç. Dr. - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Küçükçekmece, İstanbul - ORCID: 0000-0003-2616-2641en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuklarda ve gençlerde madde bağımlılığının önlenmesine yönelik uygulanan Birleştirilmiş Aileler (Familias Unidas) ve Güçlenen Aileler (The Strengthening Families) programlarının tanıtımını içermektedir. Bu çalışmanın temel amacı ise, söz konusu iki programı sosyal çalışma mesleği perspektifinden değerlendirerek ülkemizde madde bağımlılığını önleyici programların hazırlanmasına ve varolanların da gelişmesine katkı sunmaktır. Tanıtmak için bu önleme programlarının seçilmesinin üç nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, her iki programın etkililiğinin araştırma sonuçları ile kanıtlanmış olmasıdır. İkinci nedeni, Birleştirilmiş Aileler Programı’nın dayandığı eko-gelişimsel model ile Güçlenen Aileler Programı’nın yararlandığı ekolojik sistem bakış açısının sosyal çalışma mesleğinin bütüncül bakış açısıyla uyumlu olmasıdır. Son nedeni ise, İspanyol göçmen gençler ve ebeveynlerine yönelik olarak hazırlanan Birleştirilmiş Aileler Programı’nın, ülkemizde son yıllarda farklı ülkelerden gelen göçmen genç nüfusunun giderek artması nedeniyle göçmenlerle çalışırken izlenecek yol konusunda faydalı olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study includes the promotion of Familias Unidas and The Strengthening Families programs that implemented to prevent drug addiction in children and young people in the USA. The main purpose of this study is to evaluate these two programs from the perspective of social work profession and to contribute to the preparation of drug addiction prevention programs and the development of existing programs in our country. These programs were chosen to promote because, first important thing is that the effectiveness of both programs is proven by research results. The second important thing is Familias Unidas that is based on eco-developmental model and the The Strengthening Families Program that benefit from ecological system perspective are compatible with the social work profession's holistic view. The last thing is Familias Unidas that is thought to be beneficial and an example program while working with immigrants in our country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal çalışmaen_US
dc.subjectMadde bağımlılığıen_US
dc.subjectÇocuk ve gençen_US
dc.subjectEkolojik yaklaşımen_US
dc.subjectAile eğitimien_US
dc.subjectSocial worken_US
dc.subjectSubstance abuseen_US
dc.subjectChildren and youthen_US
dc.subjectEcological perspectiveen_US
dc.subjectFamily educationen_US
dc.titleÇocuk ve gençlerde madde bağımlılığının önlenmesine yönelik programların incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe review of substance abuse prevention programs in children and youth from the social work perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridEmel Yeşilkayalı |0000-0003-2616-2641en_US
dc.authoridTunahan Bulut |0000-0001-8590-0275en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBulut, Tunahan
dc.institutionauthorYeşilkayalı, Emel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record