Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Mustafa
dc.date.accessioned2021-09-30T13:24:19Z
dc.date.available2021-09-30T13:24:19Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationÇakır, M. (2014). An Economic Analysis of the Relationship Between Turkey and the Balkan Countries . Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 77-86.en_US
dc.identifier.issn2146-4936
dc.identifier.issn2645-9019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2709
dc.description.abstractThis study analyses the economic relationship between Turkey and the Balkan countries, focusing on trade and foreign direct investment relationships among the countries over the period from 2006 to 2013. The results shows that Turkey`s economic relationships with the region strengthened rapidly over the sample period. While Turkey`s trade and investments has increased significantly in the region, it has been observed that there were diversification in sectorial and geographical terms as well as fluctuations on a country basis. In terms of investments, Turkey is not among the top five in any country except Albania and Kosovo. However, there are still great opportunities for Turkey to invest in the region. Given that Turkey`s trade and investments with the region increases over time, it can benefit from encouraging exports and investments in the region, but it should also be careful over its trade balance.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri, özellikle 2006-2013 dönemleri arasındaki ticareti ve doğrudan yabancı yatırımları incelemektedir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin bölge ekonomileri ile ekonomik ilişkilerinin bu dönemde hızla geliştiği görülmektedir. Türkiye’nin bölgedeki ticaret ve yatırımları önemli ölçüde artarken, sektörel ve coğrafi açıdan çeşitlilik ve ülke bazında dalgalanmaların olduğunu gözlenmiştir. Türkiye, yatırımlar açısından sadece Arnavutluk ve Kosova’da ilk beş arasında, fakat Türkiye için bölgede hala büyük yatırım imkânları mevcuttur. Türkiye’nin zamanla bölgedeki ticaret hacminin ve yatırımlarının önemli ölçüde arttığı göz önüne alındığında, bölgeye olan ihracat ve yatırımları teşvik etmeye devam etmeli, fakat bunları yaparken dış ticaret dengesini de dikkate almalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Düşünce ve Araştırma Merkezien_US
dc.relation.ispartofAdam Akademi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectBalkansen_US
dc.subjectEconomic integrationen_US
dc.subjectForeign tradeen_US
dc.subjectFDIen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectBalkanlaren_US
dc.subjectEkonomik entegrasyonen_US
dc.subjectTicareten_US
dc.subjectDoğrudan yabancı yatırımlaren_US
dc.titleAn economic analysis of the relationship between Turkey and the Balkan Countriesen_US
dc.title.alternativeTürkiye ve Balkan Ülkeleri Arasındaki İlişkinin Ekonomik Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMustafa Çakır |0000-0003-4565-9581en_US
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇakır, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record