Advanced Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Gerçek zamanlı yüksek kalitede ses tanıma 

   Çakır, Mert Yılmaz (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
   Gelişen teknolojiyle birlikte insan-bilgisayar etkileşiminde birçok arayüz (etkileşim kurma şekilleri) oluşmuştur. Bu arayüzlerden biri de konuşma tanımadır. Konuşma tanıma, insan sesini aracılar olmadan bilgisayar tarafından ...
  • Gözetimli makine öğrenmesi yoluyla türe göre metinden ses sentezleme 

   Kutlugün, Mehmet Ali (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017)
   Bu tez çalışmasında ses sentezleme konusu ile ilgili genel bir literatür taraması yapılarak, ses sentezlemenin bir çeşidi olan metinden konuşma sentezleme konusu ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Giriş bölümünde temel ...
  • Akıllı bina: Bina içi ve akıllı yol bulma 

   Gunagwera, Alex (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017)
   Mobil cihazların hızla gelişmesine ve iç mekân tabanlı servislerin kapsamlı uygulanabilirliğine rağmen kapalı alan navigasyon sistemi hala bir zor görevdir. Ucuz ama yeterince hassas bir iç mekan navigasyon sistemi oluşturmak ...
  • Akıllı yardımcı: Regression modeline dayalı stock tahminleme yapısı 

   Küçük, Ömer (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada makine öğrenme tekniklerinden lineer regresyon modeli kullanılarak stok altyapısı üzerinde ileriye yönelik tahminlemelerde bulunulmuştur. Akıllı Yardımcı isimli geliştirilen bir program ile yapay bir veri seti ...
  • Designing a framework for WSN and IoT based applications by state machines 

   Miandoab, Sajjad Nematzadeh (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   This thesis represents a framework, which is called SMORITHM, to provide the logic unit for Wireless sensor networks (WSN) and Internet of Things (IoT) devices based on the state machine. WSNs and IoT are widely used in ...
  • Derin öğrenmeye dayalı güçlü yüz tanıma sistemi için gan ile veri çoğaltma 

   Alimovski, Erdal (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   Yüz tanıma sistemi, kişiyi dijital bir görüntüden doğrulamak veya tanımlamak için kullanılan biyometrik sistem türüdür. Yüz tanıma sistemleri güvenlik amaçlı kullanılmalarının yani sıra eğitim, sağlık ve buna benzer birçok ...
  • Vücut kinematiği izleme verilerinin analitiği 

   Gençdoğmuş, Ayşenur (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
   İnsan etkinlikleri tanıma konusu; bilgisayar-insan etkileşimi, robotik, kablosuz sensör ağları gibi birçok konuları içermekte ve çok aktif bir araştırma konusu olmaktadır. Aktivitelerin tanınması üzerine araştırmalar ...
  • Derin öğrenme kullanarak iha ile hareketli bir hedefin otonom olarak yakalanması 

   Koç, Metin (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   İnsansız hava araçları yüksek manevra kabiliyeti ve havada asılı kalma yeteneği ile yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Günümüzde askeri alanda sıklıkla kullanılır hale gelmiş olan İHA'lar yardımıyla kamikaze dalışları ...
  • Occ-Opencv kütüphanesi için blok tabanlı programlama aracı 

   Elkıran, Harun (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
   Bu tez, web tabanlı ve genel amaçlı opencv kütüphanesi için görsel ve blok akış tabanlı programlama platformunun tasarımını ve uygulamasını sunmaktadır. Platform bir görsel programlama arayüzü, işleme sistemi, çalışma alanı ...