Advanced Search
 

Recent Submissions

 • İnsan fenomeni 

  Canatan, Kadir (Açılım Kitap, 2014)
  Kitap özeti: Bu kitabın konusu, felsefi antropolojinin araştırma konusu olan insan ve onun doğasıdır. Felsefi antropoloji, beden ile ruh arasındaki ilişkiler başta olmak üzere şu sorulara cevap aramaktadır: İnsan ve hayvanlar ...
 • Mukaddime sözlüğü: klasik sosyal bilimler sözlüğü 

  Canatan, Kadir (Eski Yeni Yayınları, 2017)
  Mukaddime, artık çoğu kişinin üzerinde birleştiği üzere Müslüman dünyanın sosyal bilimler ansiklopedisi niteliğinde klasik bir eser olup, bilhassa sosyal düşünce ve sosyoloji tarihi alanındaki çalışmalar için büyük bir ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı gruplar 

  Başaran, Emrah; Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin ...
 • Kendi gözlerimizle görmek 

  Canatan, Kadir (Büyüyenay Yayınları, 2016)
  Gençleri hedef grup olarak seçen bu kitap, toplumumuzda en fazla zihin karışıklığının yaşandığı bir alanda onları bilgilendirmeye ve düşünmeye çağırıyor. Soru-cevap biçiminde diyaloglardan oluşan metin İslam'ı yeni bir ...
 • Hilafet nedir ne değildir? 

  Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda sadece siyasi yönü ...
 • Beyan sosyolojisi: kitaptan hayata 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Sosyal bilimlerin yeniden ve kökten tartışmaya açıldığı bir zaman diliminde "Beyan Sosyolojisi" alı çalışmamızda yapmak istediğiniz şey oldukça basittir. eğer kiendi tarihimizde ürettiğimiz geleneksel/beyani bilimlerin ...
 • Beden ve beyan: hayattan kitaba 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Elinizdeki çalışma, beden sosyolojisine bir giriş kitabı değildir. Bu çalışmada amacımız beden sosyolojisinin ne olduğunu anlatmaktan daha ziyade, beden sosyolojisine yeni bir yaklaşımı denemektir. “Beden ve Beyan”, “Beyan ...
 • Müslüman dünyada toplumsal değişme: medenileşme - modernleşme - mondializasyon 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2017)
  Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne ...
 • Muhafazakar endişe AİLE: kurumsal, tarihsel ve çağdaş bir yorum 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Aile, temel toplumsal kurumların başında gelmektedir. Siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi gibi diğer kurumlarla etkileşim içindedir. Bu toplumsal kurumları etkilediği gibi onlardan da etkilenir. Bu çalışmada aile, din ...
 • Başka inançlılar için İslam: nedir, ne değildir? 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bunun kültürler ve dinler açısından bazı önemli sonuçları var. Avrupa Amerika ve Kanada gibi ülkelerde milyonlarca Müslüman yaşamasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar kendilerini anlatma ve ...
 • Müslümanlar ve antisemitizm 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Acaba Müslümanların bir "Yahudi sorunu" var mıdır? Başka bir deyişle Müslümanlar Yahudilere karşı antisemitik tutum ve eylemlerin faili midirler? Bu soruya bir cevap vermek için ilk iki bölümde hızlı bir özet yaparak ...
 • İslam siyaset düşüncesi ve siyasetname geleneği 

  Canatan, Kadir (Doğu Kitabevi, 2014)
  Siyasetname kavramı, Arapça siyaset kavramı ile Farsça “mektup anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir terkiptir. Dilde gerçekleşen bu terkip, kitap yazınlarından da görüleceği gibi ...
 • İslam bilim tarihi: sosyolojik ve ampirik bir yaklasim 

  Canatan, Kadir (Çıra Yayınları, 2021)
  Bir toplum ya da medeniyette bilimsel gelişmeleri incelemek için sadece bu bilimlerin geliştiği ve boy verdiği ortamı incelemek yeterli değildir. Bu ortam ve zamandan daha öncesine bakıp hangi gelişme ve dinamiklerin bu ...
 • İnsanın dört hali: yaşam akışı sosyolojisine giriş 

  Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
  İnsanın hayatı çeşitli akışlardan ve evrelerden geçerek olgunlaşır. İnsan bu evrelerle beraber insan olur. Burada benliğimizin gelişimi tamamlanır. Ancak bu salt psikolojik ya da biyolojik bir olgu değil. Toplum hayatında ...
 • Eleştiri ve ütopya 

  Canatan, Kadir (DBY Yayınl)
  Bu çalışmada, geçmişten günümüze doğru, farklı zaman ve mekânlarda yazılmış 13 ütopya eseri incelenmektedir. Bu eserleri incelerken çıkış noktamız, bu eserlerin toplumsal bir eleştiri metni olarak okunabilecekleridir. Her ...
 • Mecelle (100 İlke) : felsefi ve sosyolojik bir yorum 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2021)
  Bir toplumun tarihinde ortaya çıkmış olan önemli belgeler, sözleşmeler ve antlaşmalar birer göstergedir. Bu göstergeler tarihin dönemeçlerine işaret ederler ve geçmişi yansıtırlar. Bizler bu belge ve göstergelere yaslanarak ...
 • Sosyolojide yasa fikri: batı sosyolojisinde yasa fikrinin doğuşu ve gelişimi 

  Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
  İki yüzyıla yakın sosyoloji tarihi dikkate alınırsa, işin başında sıkı ve sert sosyal yasalar fikri hâkim bir fikir iken, bugün çoğu sosyolog esnek ve yumuşak sosyal yasalar fikrine inanmaktadır. Hatta postmodernistler ...
 • İbn Haldun: batı-dışı bir sosyal bilim imkanı 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2019)
  Günümüzde Mukkadime adlı eseri ile bilinen ve üzerine onlarca eser kaleme alınan düşünür İbn Haldun’u okumak ne anlama geliyor? Hem tarih hem de toplum görüşünün farklı eğilimleri bağdaştıran bir sosyal bilim kuramına açık ...
 • Gençlerin modern izmlerle imtihanı 

  Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2021)
  Modern zamanlarda Batı dünyasında, Protestanlığın ortaya çıktığı 16 yüzyıldan beri konuşulan Teizm, Deizm, Panteizm, Ateizm ve Agnostisizm gibi meseleler Türkiye’ye ya çok geç yansıdı ya da derinlemesine tartışılmaksızın ...
 • Bir müslüman cinsellik ve Aşk’a nasıl bakmalı? 

  Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2021)
  “Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları, İslami hassasiyetler üzerinden ...

View more