Advanced Search

Now showing items 1-20 of 37

  • İslam siyaset düşüncesi ve siyasetname geleneği 

   Canatan, Kadir (Doğu Kitabevi, 2014)
   Siyasetname kavramı, Arapça siyaset kavramı ile Farsça “mektup anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir terkiptir. Dilde gerçekleşen bu terkip, kitap yazınlarından da görüleceği gibi ...
  • İnsan fenomeni 

   Canatan, Kadir (Açılım Kitap, 2014)
   Kitap özeti: Bu kitabın konusu, felsefi antropolojinin araştırma konusu olan insan ve onun doğasıdır. Felsefi antropoloji, beden ile ruh arasındaki ilişkiler başta olmak üzere şu sorulara cevap aramaktadır: İnsan ve hayvanlar ...
  • Disiplinlerarası göç ve göç politikaları sempozyumu : 29-30 Mayıs 2015 

   Canatan, Kadir; Birinci, Mehmet; Çağlar, İsmail; Kryvenko, Yulia; Öksüz, Sena; Altun, Fatih (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2015)
   İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, kimi zaman savaşlar, doğal afetler ve sürgünler gibi zorunlu nedenlerle ortaya çıksa da daha çok daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak amacıyla, görece gönüllü birey ve grupların ...
  • Kendi gözlerimizle görmek 

   Canatan, Kadir (Büyüyenay Yayınları, 2016)
   Gençleri hedef grup olarak seçen bu kitap, toplumumuzda en fazla zihin karışıklığının yaşandığı bir alanda onları bilgilendirmeye ve düşünmeye çağırıyor. Soru-cevap biçiminde diyaloglardan oluşan metin İslam'ı yeni bir ...
  • Beden ve beyan: hayattan kitaba 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
   Elinizdeki çalışma, beden sosyolojisine bir giriş kitabı değildir. Bu çalışmada amacımız beden sosyolojisinin ne olduğunu anlatmaktan daha ziyade, beden sosyolojisine yeni bir yaklaşımı denemektir. “Beden ve Beyan”, “Beyan ...
  • Beyan sosyolojisi: kitaptan hayata 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
   Sosyal bilimlerin yeniden ve kökten tartışmaya açıldığı bir zaman diliminde "Beyan Sosyolojisi" alı çalışmamızda yapmak istediğiniz şey oldukça basittir. eğer kiendi tarihimizde ürettiğimiz geleneksel/beyani bilimlerin ...
  • Çanakkale 1915 : Tarih, edebiyat ve sanat 

   İlhan, M. Mehdi; Bulut, Mehmet; Yumuşak, İbrahim Güran (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2017)
   Yirminci Yüzyıl, 1914’teki Birinci Dünya savaşıyla başladı. Başlangıçta Osmanlılar bu savaşın dışındaydılar. Fakat sonra bu savaşın tam merkezinde yer aldılar. Konuyla ilgili araştırmalar arttıkça anlaşılıyor ki bu dünya ...
  • Müslüman dünyada toplumsal değişme: medenileşme - modernleşme - mondializasyon 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2017)
   Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne ...
  • Mukaddime sözlüğü: klasik sosyal bilimler sözlüğü 

   Canatan, Kadir (Eski Yeni Yayınları, 2017)
   Mukaddime, artık çoğu kişinin üzerinde birleştiği üzere Müslüman dünyanın sosyal bilimler ansiklopedisi niteliğinde klasik bir eser olup, bilhassa sosyal düşünce ve sosyoloji tarihi alanındaki çalışmalar için büyük bir ...
  • İnsan felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   İnsan hakkında sorulması gereken doğru soru, "İnsan kimdir?" sorusudur. İnsanın insanı anlaması ve araştırması özneler arası bir ilişkidir. Araştırıcı özne olduğu gibi araştırmaya konu olan insan da öznedir. Özneler arası ...
  • Din felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   Din, her şeyden önce insan hayatını anlamlandıran ve insanın varoluşsal problemlerine çözümler getiren bir sistemdir. Din felsefesi, dinler tarihi ve kelam gibi disiplinleri ham malzeme olarak ele alır ve en dipteki ...
  • Eğitim felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   Bu eğitim sisteminden geçen kuşaklar özgün ve yaratıcı değil taklitçi; özgür ve bağımsız değil bağımlı; özgüven sahibi değil özgüveni düşük; girişimci değil korkak ve çekingen; ahlaklı ve duyarlı değil ahlaki duyguları ...
  • Başka inançlılar için İslam: nedir, ne değildir? 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
   Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bunun kültürler ve dinler açısından bazı önemli sonuçları var. Avrupa Amerika ve Kanada gibi ülkelerde milyonlarca Müslüman yaşamasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar kendilerini anlatma ve ...
  • Müslümanlar ve antisemitizm 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
   Acaba Müslümanların bir "Yahudi sorunu" var mıdır? Başka bir deyişle Müslümanlar Yahudilere karşı antisemitik tutum ve eylemlerin faili midirler? Bu soruya bir cevap vermek için ilk iki bölümde hızlı bir özet yaparak ...
  • Muhafazakar endişe AİLE: kurumsal, tarihsel ve çağdaş bir yorum 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
   Aile, temel toplumsal kurumların başında gelmektedir. Siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi gibi diğer kurumlarla etkileşim içindedir. Bu toplumsal kurumları etkilediği gibi onlardan da etkilenir. Bu çalışmada aile, din ...
  • İbn Haldun: batı-dışı bir sosyal bilim imkanı 

   Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2019)
   Günümüzde Mukkadime adlı eseri ile bilinen ve üzerine onlarca eser kaleme alınan düşünür İbn Haldun’u okumak ne anlama geliyor? Hem tarih hem de toplum görüşünün farklı eğilimleri bağdaştıran bir sosyal bilim kuramına açık ...
  • Sosyolojide yasa fikri: batı sosyolojisinde yasa fikrinin doğuşu ve gelişimi 

   Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
   İki yüzyıla yakın sosyoloji tarihi dikkate alınırsa, işin başında sıkı ve sert sosyal yasalar fikri hâkim bir fikir iken, bugün çoğu sosyolog esnek ve yumuşak sosyal yasalar fikrine inanmaktadır. Hatta postmodernistler ...
  • Siyaset felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2019)
   1-İnsanoğlu iyi yönetimin ne olduğu konusunda tarih boyunca tefekkür etmiş ve mevcut siyasal pratiği kendi ilke ve idealleri doğrultusunda aşmak istemiştir. Fakat siyaset, doğası gereği hep bu ilke ve ideallerin gerisinde ...
  • Ahlak felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2019)
   Ahlak felsefesinin cevaplandırması beklenen pek çok soru vardır. Bu soruların bir kısmı tarihsel olup hep sorulagelmiş olan sorulardır, bir kısmı ise çağımızda gündeme gelen yeni sorulardır. Bu soruların tam bir listesini ...
  • İnsanın dört hali: yaşam akışı sosyolojisine giriş 

   Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
   İnsanın hayatı çeşitli akışlardan ve evrelerden geçerek olgunlaşır. İnsan bu evrelerle beraber insan olur. Burada benliğimizin gelişimi tamamlanır. Ancak bu salt psikolojik ya da biyolojik bir olgu değil. Toplum hayatında ...