Advanced Search

Now showing items 1-20 of 37

  • Ahlak felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2019)
   Ahlak felsefesinin cevaplandırması beklenen pek çok soru vardır. Bu soruların bir kısmı tarihsel olup hep sorulagelmiş olan sorulardır, bir kısmı ise çağımızda gündeme gelen yeni sorulardır. Bu soruların tam bir listesini ...
  • Avrupa’da İslam politikaları: İslam’ın tanınması ve kurumsal temsili 

   Canatan, Kadir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
   Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İslam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ve endişeler ...
  • Başka inançlılar için İslam: nedir, ne değildir? 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
   Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bunun kültürler ve dinler açısından bazı önemli sonuçları var. Avrupa Amerika ve Kanada gibi ülkelerde milyonlarca Müslüman yaşamasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar kendilerini anlatma ve ...
  • Beden ve beyan: hayattan kitaba 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
   Elinizdeki çalışma, beden sosyolojisine bir giriş kitabı değildir. Bu çalışmada amacımız beden sosyolojisinin ne olduğunu anlatmaktan daha ziyade, beden sosyolojisine yeni bir yaklaşımı denemektir. “Beden ve Beyan”, “Beyan ...
  • Beyan sosyolojisi: kitaptan hayata 

   Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
   Sosyal bilimlerin yeniden ve kökten tartışmaya açıldığı bir zaman diliminde "Beyan Sosyolojisi" alı çalışmamızda yapmak istediğiniz şey oldukça basittir. eğer kiendi tarihimizde ürettiğimiz geleneksel/beyani bilimlerin ...
  • Bir müslüman cinsellik ve Aşk’a nasıl bakmalı? 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2021)
   “Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları, İslami hassasiyetler üzerinden ...
  • Çanakkale 1915 : Tarih, edebiyat ve sanat 

   İlhan, M. Mehdi; Bulut, Mehmet; Yumuşak, İbrahim Güran (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2017)
   Yirminci Yüzyıl, 1914’teki Birinci Dünya savaşıyla başladı. Başlangıçta Osmanlılar bu savaşın dışındaydılar. Fakat sonra bu savaşın tam merkezinde yer aldılar. Konuyla ilgili araştırmalar arttıkça anlaşılıyor ki bu dünya ...
  • Din felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   Din, her şeyden önce insan hayatını anlamlandıran ve insanın varoluşsal problemlerine çözümler getiren bir sistemdir. Din felsefesi, dinler tarihi ve kelam gibi disiplinleri ham malzeme olarak ele alır ve en dipteki ...
  • Din sosyolojisi 

   Canatan, Kadir; Tekin, Mustafa (Bilimsel Araştırma Yayınları(BİLAY), 2020)
   Hadisler, sosyal hayata dair içerdiği mesajlar açısından bir anlamda Cahiliye döneminde yetişen insanların medenî bireyler olmalarını sağlayan nebevî eğitim-öğretim programının ders malzemeleridir denilebilir. Hadisler, ...
  • Disiplinlerarası göç ve göç politikaları sempozyumu : 29-30 Mayıs 2015 

   Canatan, Kadir; Birinci, Mehmet; Çağlar, İsmail; Kryvenko, Yulia; Öksüz, Sena; Altun, Fatih (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2015)
   İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, kimi zaman savaşlar, doğal afetler ve sürgünler gibi zorunlu nedenlerle ortaya çıksa da daha çok daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak amacıyla, görece gönüllü birey ve grupların ...
  • Eğitim felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   Bu eğitim sisteminden geçen kuşaklar özgün ve yaratıcı değil taklitçi; özgür ve bağımsız değil bağımlı; özgüven sahibi değil özgüveni düşük; girişimci değil korkak ve çekingen; ahlaklı ve duyarlı değil ahlaki duyguları ...
  • Eleştiri ve ütopya 

   Canatan, Kadir (DBY Yayınl)
   Bu çalışmada, geçmişten günümüze doğru, farklı zaman ve mekânlarda yazılmış 13 ütopya eseri incelenmektedir. Bu eserleri incelerken çıkış noktamız, bu eserlerin toplumsal bir eleştiri metni olarak okunabilecekleridir. Her ...
  • Gençlerin modern izmlerle imtihanı 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2021)
   Modern zamanlarda Batı dünyasında, Protestanlığın ortaya çıktığı 16 yüzyıldan beri konuşulan Teizm, Deizm, Panteizm, Ateizm ve Agnostisizm gibi meseleler Türkiye’ye ya çok geç yansıdı ya da derinlemesine tartışılmaksızın ...
  • Hilafet nedir ne değildir? 

   Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda sadece siyasi yönü ...
  • Hukuk felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2020)
   Hukuk Felsefesi, bir yandan mevcut hukuk sistemlerinin temel varsayımlarını sorgularken diğer yandan da ideal bir hukuk sistemine ulaşmanın imkânlarını araştırır. Bu iki çalışma çoğu zaman yan yana gider. Mevcut hukuk ...
  • İbn Haldun: batı-dışı bir sosyal bilim imkanı 

   Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2019)
   Günümüzde Mukkadime adlı eseri ile bilinen ve üzerine onlarca eser kaleme alınan düşünür İbn Haldun’u okumak ne anlama geliyor? Hem tarih hem de toplum görüşünün farklı eğilimleri bağdaştıran bir sosyal bilim kuramına açık ...
  • İktisat felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2021)
   İktisat Felsefesi, özellikle ekonominin felsefi varsayımlarını ve hangi toplumsal yapının yansıması olduğunu araştıran ve böylelikle ekonomik sistemin mantığını çözümleyen bir disiplindir. Modern tarih boyunca gelişen ...
  • İnsan felsefesi 

   Canatan, Kadir (Beyan Yayınları, 2018)
   İnsan hakkında sorulması gereken doğru soru, "İnsan kimdir?" sorusudur. İnsanın insanı anlaması ve araştırması özneler arası bir ilişkidir. Araştırıcı özne olduğu gibi araştırmaya konu olan insan da öznedir. Özneler arası ...
  • İnsan fenomeni 

   Canatan, Kadir (Açılım Kitap, 2014)
   Kitap özeti: Bu kitabın konusu, felsefi antropolojinin araştırma konusu olan insan ve onun doğasıdır. Felsefi antropoloji, beden ile ruh arasındaki ilişkiler başta olmak üzere şu sorulara cevap aramaktadır: İnsan ve hayvanlar ...
  • İnsanın dört hali: yaşam akışı sosyolojisine giriş 

   Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
   İnsanın hayatı çeşitli akışlardan ve evrelerden geçerek olgunlaşır. İnsan bu evrelerle beraber insan olur. Burada benliğimizin gelişimi tamamlanır. Ancak bu salt psikolojik ya da biyolojik bir olgu değil. Toplum hayatında ...