Advanced Search
 

Recent Submissions

  • Bir şehirli kimliği göstergesi olarak İstanbulluluk 

    Konuk Kandemir, Nebiye (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015)
    Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul; kültürel birikimi, coğrafî yapısı ve jeopolitik konumuyla asırlar boyunca önemini korumuştur. Siyasî ve idarî bakımdan dünyanın önde gelen şehirlerinden ...
  • İslam ekonomisinin temelleri 

    Zaim, Sabahattin (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2013)
    Hocaların Hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim, eskiden Osmanlı Devleti topraklarında bulunan Makedonya’nın İştip Kasabasında, 1926 yılında dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 1934 yılında İstanbul’a yerleşti. Makedonya’da 5 ...