Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Fadime
dc.contributor.authorŞengül, Halil
dc.contributor.authorGenç Koyucu, Refika
dc.date.accessioned2022-01-06T07:02:14Z
dc.date.available2022-01-06T07:02:14Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2148-2489
dc.identifier.urihtt
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.16992/ASOS.1229
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2852
dc.descriptionYrd. Doç. Dr. Fadime ÇINAR, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, fadime.cinar@hotmail.com -- Yrd.Doç. Dr.Halil ŞENGÜL İstanbul Seabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, halilsengul66@gmail.com -- Yrd. Doç. Dr.Refika GENÇ KOYUCU İstanbul Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, refikakoyucugenc@beykent.edu.tren_US
dc.description.abstractSağlık sektöründe personelin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeylerini etkileyebilir. Araştırmada hastanede çalışan personelin öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada 2015 yılında İstanbul’un çeşitli eğitim araştırma hastanelerinde çalışan (n=350) sağlık çalışanına örgütsel bağlılık ve öğrenilmiş güçlülük ölçekleri içeren anket formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel bağlılığın cinsiyete göre duygusal ve normatif bağlılık boyutları; yaşa ve görev türüne göre her üç boyutu; mesleki deneyime göre normatif bağlılık ve devam bağlılığı boyutları; kurumda çalışma süresine göre ise normatif bağlılık ve devam bağlılığı boyutları gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ise katılımcıların görev türü ve yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05); cinsiyet, mesleki deneyim ve kurumda çalışma süresine göre ise istatistiksel olarak anlamsız farklılıklar göstermektedir (p>0,05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre duygusal bağlılık ile öğrenilmiş güçlülük boyutlarının tamamı arasında; normatif bağlılık ve devam bağlılığı ile ise üç boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).en_US
dc.description.abstractLearned resourcefulness may have effect on organizational commitment of personnel in health sector. Effects of learned resourcefulness on organizational commitment level of hospital personnel were examined. In the research, a survey including organizational commitment and learned resourcefulness was applied to personnel (n=350) of two education and research hospital operating in Istanbul in 2015. According to results of the study, there were statistically significant differences between emotional and normative commitment factors based on gender; all factors based on age and job type; normative and continued commitment based on work experience; normative and continued commitment based on working duration at their organization (p<0,05). Learned resourcefulness levels showed statistically significant differences based on job type and age of personnel (p<0,05); and insignificant differences based on gender, work experience and working duration at their organization (p>0,05). According to correlation analysis results, there were statistically significant correlations between emotional commitment and all factors of learned resourcefulness, and between three factors of learned resourcefulness with normative commitment and continued commitment factors (p<0,05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAsos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.en_US
dc.relation.ispartofAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi = ASOS Journal - The Journal of Academic Social Scienceen_US
dc.identifier.doi10.16992/ASOS.1229en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectSağlık hizmetlerien_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectÖğrenilmiş güçlülüken_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectHealth servicesen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectLearned resourcefulnessen_US
dc.titleHastane çalışanlarında öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeEFFECTS OF LEARNED RESOURCEFULNESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL OF HOSPITAL PERSONNELen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHalil Şengül |0000-0001-5745-0369en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage152en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorŞengül, Halil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record