Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Mustafa
dc.contributor.authorAltundere Doğan, Merve Büşra
dc.contributor.authorGüney, İbrahim
dc.date.accessioned2022-02-11T07:21:29Z
dc.date.available2022-02-11T07:21:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2645-8780
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2882
dc.descriptionJEL Classification Codes: C51, E4I, 052 -- * Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Sabahattin Zatın Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü, mustafa.cakir@izu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-0976-6809 -- Dr.öğr.Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü, merve.altundere@izu.cdu tr; https://orcid.org/0000-0002-5640-9310 -- “'Prof.Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ibrahim.guney@izu.edu.tr; https://orcid.org/0000-0001 -8290-6532.en_US
dc.description.abstractBu makale Türkiye’nin Avro Bölgesi ve ülkeleri ile olan ekonomik ilişkilerini Global VAR modeli kullanarak analiz etmektedir. Analiz dünyanın farklı bölgelerinden 28 ülkeye ait 1996-2016 dönemini kapsayan çeyrektik verilere dayanmaktadır. Avro Bölgesi kaymaklı pozitif reel üretim, reel ihracat, reel ithalat ve reel döviz kuru şoklarının Türkiye ekonomisine etkileri genelleştirilmiş etki tepki fonksiyonları (GIRF) analiziyle incelenmiştir. Araştırma sonuçları, (i) Türkiye ile Avro Bölgesi makroekonomik değişkenlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu, (ii) ticaret kanallarının bu bağlantılarda önemli rol oynadığım ve (iii) ticaret kanallarının etki derecesinin ülkelere göre farklılaştığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis paper uses the Global VAR model to study the economic relations of Turkey with the Euro area countries. The underlying analysis is based on quarterly data of 28 countries around the world spanning the period between 1996-2016. The effects of a positive shock in real production, real export, real import and real exchange rate shocks of the Euro Area countries on Turkish economy is examined by means of the generalized impulse response function (GIRFl approach. Empirical findings indicate that (i) the macroeconomic variables of Turkey and the Euro area countries are interconnected, (ii) trade channels play an important role in establishing these connections, and (Ui) the impacts of trade channels vary across different countries in Euro area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığıen_US
dc.relation.ispartofMaliye Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectAvro bölgesien_US
dc.subjectGVAR Modelien_US
dc.subjectDış ticareten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEuro areaen_US
dc.subjectGlobal VAR modelen_US
dc.subjectForeign tradeen_US
dc.titleAvro bölgesi şoklarının Türkiye’ye etkileri: global VAR yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeThe Effects ofEuroArea Shocksto Turkey: A Global VAR Approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridMustafa Çakır |0000-0003-4565-9581en_US
dc.authoridMerve Büşra Altundere Doğan |0000-0002-5640-9310en_US
dc.authoridİbrahim Güney |0000-0001-8290-6532en_US
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.issue178en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇakır, Mustafa
dc.institutionauthorAltundere Doğan, Merve Büşra
dc.institutionauthorGüney, İbrahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record