Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Mehmet
dc.date.accessioned2019-05-11T13:24:27Z
dc.date.available2019-05-11T13:24:27Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBulut, M . (2017). Modern İktisat-Finans Geleneği ve Osmanlılar. Journal of Islamic Economics and Finance, 3 (1), 33-59.en_US
dc.identifier.issn2149-3820
dc.identifier.issn2651-5342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/292
dc.descriptionRector of Istanbul Sabahattin Zaim University
dc.description.abstractBatı Avrupalı uluslar XV. yüzyılın sonlarından itibaren Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında giderek iktisadi alandaki etkinliklerini arttırdılar. Bu süreçte merkantilizmden liberal ve sosyalist iktisat anlayışlarına kadar Avrupa merkezli olarak ortaya çıkan modern iktisat bilimi de neredeyse tüm dünyayı etkiledi. Osmanlılar da tabiatıyla bu süreçten etkilendiler. Ancak erken modern dönemden başlamak üzere Avrupa merkezli bu modern iktisat anlayışına en anlamlı ve kuşatıcı alternatif tasavvurun Avrupalılarla komşu olan ve dünya ekonomisinde giderek etkili olan bu uluslarla ticari ve iktisadi alandaki ilişkilerini de arttırak devam ettiren Osmanlılar tarafından geliştirildiği söylenebilir. Bu makalede modern iktisat ve finans anlayışının ortaya çıkışı ve gelişimi sürecinde Osmanlıların bu alandaki tasavvur ve yaklaşımları tartışılmaktadır. Osmanlıların bu alandaki birikiminin keşf ve tespitinin günümüz alternatif iktisat ve finans çalışmalarına önemli ve anlamlı bir açılım ve zenginlik katacağında şüphe yokturen_US
dc.description.abstractWestern European nations increased their economic activities in Asia, Africa and the Americas from the late 15th century onwards. Modern economics, from the mercantilism to the liberal and socialist economics, which emerged as Europe-centered, also influenced almost the whole world. The Ottomans were also naturally influenced from this process. However, it could be said that the most meaningful and encompassing alternative to this Eurocentric modern economic concept was introduced by the Ottomans, who continued to increase their commercial and economic relations with these nations, which were the neighboring to the Europeans. In this article, the ideas and approaches of the Ottomans in this area are discussed in the process of the emergence and development of modern economics and finance. There is no doubt that the discovery and detection of the heritage of the Ottomans in this area will have a significant and meaningful opening and richness in contemporary alternative economics and finance studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectFinansen_US
dc.subjectAvrupaen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectGeleneken_US
dc.subjectModernen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economicsen_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectEuropeen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectTraditionen_US
dc.titleModern iktisat-finans geleneği ve Osmanlılaren_US
dc.title.alternativeModern economics-finance tradition and the Ottomansen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1104-5330
dc.relation.journalİslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD) / Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)en_US
dc.contributor.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record