Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYussuf, Yussuf Charles
dc.date.accessioned2022-02-22T10:26:38Z
dc.date.available2022-02-22T10:26:38Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationCharles Yussuf, Y. (2021). Tanzanya Gibi Konvansiyonel Bankacılığın Hâkim Olduğu Bir Ortamdaki Kurumsal ve Bireysel Müşterilerin İslami Bankacılık Tercihlerinin Ana Belirleyicilerinin Analiz Edilmesi ve Önceliklendirilmesi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 7(2), 343-369.en_US
dc.identifier.issn2149-3820
dc.identifier.issn2651-5342
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.54863/jief.932398
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2933
dc.descriptionSorumlu Yazar: Doktora Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finans Bölümü, E-posta: chemyuss@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8724-0549en_US
dc.description.abstractThe criteria for bank selection by a customer is one of the most challenging issues for many bankers, as commercial banks perform similar functions in the banking system of any economy. Therefore, the present study attempts to analyze and prioritize the main determinants of consumer choices for Islamic Banks. It adopts survey questionnaires with 250 sample size through convenient and snow bowling sampling analyzed using the Analytic Hierarchy Process. The findings reveal that corporate customers prioritize religious motives followed by low service charges as the main determining factor for their choices, while customer service and profit-sharing came in the third and fourth places, respectively. The findings further show that the retail customers prioritize religious factors, followed by customer services. These findings are indicative that the customers opted for Islamic banks with significant influence of religious motives. Moreover, the study also reveals that Amana bank was prioritized in terms of Shari'ah compliance, while NBC and KCB banks both highly prioritized in terms of customer services, whereas PBZ bank was highly rated in terms of lower service charges. Further implying that customers would place the highest trust in Islamic banks when operating as full-fledged Islamic banks compared to window services.en_US
dc.description.abstractTicari bankalar herhangi bir ekonominin bankacılık sisteminde benzer işlevleri yerine getirdiğinden, bir müşteri tarafından banka seçimi kriterleri birçok bankacı için en zorlu konulardan biridir. Bu nedenle, bu çalışma İslami Bankalar için tüketici tercihlerinin ana belirleyicilerini analiz etmeye ve önceliklendirmeye çalışmaktadır. Kartopu örneklemesi yoluyla 250 örneklem büyüklüğündeki anket sorularını Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) metodunu kullanarak benimser. Bulgular, kurumsal müşterilerin tercihlerinde ana belirleyici faktör olarak dini saiklere öncelik verdiklerini ve bunu düşük hizmet ücretlerinin izlediğini, müşteri hizmetleri ve kâr paylaşımının da sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldığını ortaya koymaktadır. Bulgular ayrıca bireysel müşterilerin dini faktörlere öncelik verdiğini ve bunu müşteri hizmetlerinin izlediğini göstermektedir. Bu bulgular, müşterilerin dini motiflerin önemli etkisi olan İslami bankaları tercih ettiğini göstermektedir. Ayrıca, çalışma Amana bankasının Şeriat uyumu açısından öncelikli olduğunu, NBC ve KCB bankalarının ise müşteri hizmetleri açısından oldukça öncelikli olduğunu, buna karşılık PBZ bankasının daha düşük hizmet ücretleri açısından yüksek puan aldığını da ortaya koymaktadır. Ayrıca, pencere hizmetine kıyasla tam teşekküllü İslami bankalar olarak faaliyet gösteren bankaların müşterilerin İslami bankalara olan güveni açısından daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösterir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararasi İslam Ekonomisi ve Finansi Araştirma ve Uygulama Merkezien_US
dc.relation.ispartofİslam Ekonomisi ve Finansi Dergisi / Journal of İslamic Economics and Financeen_US
dc.identifier.doi10.54863/jief.932398en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIslamic bankingen_US
dc.subjectConsumer choiceen_US
dc.subjectAnalytic hierarchy processen_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectIslamic banking in Tanzaniaen_US
dc.subjectİslami bankacılıken_US
dc.subjectMüşteri tercihlerien_US
dc.subjectAnalitik hiyerarşi sürecien_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectTanzanya’da İslami bankacılıken_US
dc.titleAnalyzing and prioritizing the main determinants of corporate and retail consumer choices for Islamic banking in a predominantly conventional banking environment like Tanzaniaen_US
dc.title.alternativeTanzanya gibi konvansiyonel bankacılığın hakim olduğu bir ortamdaki kurumsal ve bireysel müşterilerin İslami bankacılık tercihlerinin ana belirleyicilerinin analiz edilmesi ve önceliklendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridYussuf Charles Yussuf |0000-0001-8724-0549en_US
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage343en_US
dc.identifier.endpage369en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYussuf, Yussuf Charles


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record