Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorParlar, Hanifi
dc.contributor.authorŞenli, Aslıhan
dc.date.accessioned2022-02-25T06:03:50Z
dc.date.available2022-02-25T06:03:50Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationParlar, H., Şenli, A. (2021). Türkiye’de Evlilik Uyumu ile İlgili Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi. İZÜ Eğitim Dergisi, 3(6), 149-164. DOI: 10.46423/izujed.957521.en_US
dc.identifier.issn2667-7938
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46423/izujed.957521
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2983
dc.descriptionSorumlu Yazar: Aslıhan Şenli, İstanbul, Türkiye, E-mail: aslihansenlii@gmail.com ORCID: 0000-0001-7786-0023 Doç. Dr. Hanifi Parlar, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Email: hparlar@ticaret.edu.tr ORCID: 0000-0002-6313-6955 Derleme makalesidir / It is a compilation articleen_US
dc.description.abstractBu çalışmada; evlilik uyumu konu alınarak yazılmış doktora ve tıpta uzmanlık tezleri incelenmiştir. Bu çalışmanın amaç kısmında bazı sorular mevcuttur. Bu sorulara çalışmanın bulgular kısmında yanıt verilmiştir. Evlilik uyumu kısaca, farklı kişilik özelliklerine sahip iki bireyin anlaşmalı düzen oluşturmasıdır. Evlilikte uyum, evli bireylerin başkaları ile uyumuna da katkı sağlamaktadır. YÖKTEZ veri tabanından yapılan araştırma sonucu 1995 ile 2019 yılları arasında evlilikte uyum konusunda yazılmış toplam 28 adet tez olduğu görülmüştür. Ancak etik izinler dolayısıyla izinli olmayan 3 tez araştırmaya dahil edilememiş olup, evlilikte uyum konusunda yapılmış 25 araştırma ile çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmaların sayısının düşük oranda olması dikkat çekmektedir. Evlilikte uyum konusunda yapılan bu çalışmalarda konular, tezlerin seviyeleri, yılları, dilleri, üniversiteler, enstitüler, anabilim dalları, yazarların cinsiyetleri, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, istatistiki analizleri, kaynak türleri, tezlerin illere göre dağılımı ve tez danışmanlarının unvanları incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, doctoral and medical theses written on marital harmony are examined. There are several questions in the purpose part of this study. These questions are answered in the findings section of the study. Harmony in marriage is briefly defined as follows: it is a path that two individuals with different personality traits are happy, mutually agree, create order and go together commonly. Marital harmony also contributes to the harmony of married individuals with others. As a result of the research conducted from the Higher Education Council Thesis Center database, it was seen that what wrote 28 theses on marital harmony. However, 3 theses could not be included due to ethical permissions, and 25 studies were conducted about marital harmony. It is noteworthy that the number of these studies is too low. These studies on marital harmony, subjects, levels, years, languages of theses, universities, institutes, departments, authors' gender, research methods, data collection tools, statistical analysis, resource types, distribution of theses by provinces, and titles of thesis advisors also were examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİZÜ Eğitim Dergisi / IZU Journal of Educationen_US
dc.identifier.doi10.46423/izujed.957521en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvlilik uyumuen_US
dc.subjectEvlilikte anlaşmaen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectMarital harmonyen_US
dc.subjectAgreement in marriageen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.titleTürkiye’de evlilik uyumu ile ilgili yapılan doktora tezlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of doctoral theses written on marital harmony in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record