Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Başka semtin çocukları filminde milliyetçilik ve Alevilik 

    Çökerdenoğlu, Recep (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
    Milletlerin güncel, tarihsel ve toplumsal dinamiklerinden beslenen sinema bazı yönlerden hegemonyasını kuranlar için baskı unsuru alabilirken sağladığı imkanlarla azınlıkta kalan, ötelenen ve ‘‘öteki’’leştirilen kesimlerin ...