Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKabataş, Banu
dc.contributor.authorDuyan, Veli
dc.date.accessioned2022-03-01T05:56:45Z
dc.date.available2022-03-01T05:56:45Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKabataş, B. & Duyan, V. (2021). Doğrudan Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hikâye ve Masallar. Sosyal Çalışma Dergisi, 5 (2), 146-170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/67855/971200en_US
dc.identifier.issn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2999
dc.descriptionSorumlu yazar e-mail adresi: vduyan@health.ankara.edu.tr Derleme makalesidir / It is a compilation articleen_US
dc.description.abstractHem bir sanat hem de bir bilim olarak tanımlanan sosyal hizmet, insanların değişen topluma adapte olabilmeleri için iyilik hallerinin gelişmesini ve devamını sağlamak amacıyla hizmet veren, insanların yaşam kalitesini geliştirmeye yardım eden bir dayanışma ve yardım etme mesleğidir. Sosyal hizmette sanat terapi tekniklerinin özellikle her yaştan müracaatçı grubuna uygulanabilirliği iyileştirme ve rehabilite edici özelliği açısından mikro mezzo ve makro boyutta geniş bir çerçeve sunması önemlidir. Sanat terapi uygulamaları içinde yer alan masallar ve hikâyelerin terapötik etkileri dolayısı ile müracaatçının duygularını dışa vurma imkânı vermesi sosyal hizmet alanında kendine bir yer edinmesine olanak sunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun sanatsal teknikleri/sanat unsurlarını mikro, mezzo ve makro boyutlarda ele almaları ve yardım ilişkisinde bir müdahale tekniği olarak kullanabilmeleri etkili bir müdahale sürecinin gerçekleşebilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı terapötik bir araç olan masal ve hikâyelerin sosyal hizmet alanındaki birey, aile, grup ve toplum açısından uygulamadaki yeri nedir sorusuna cevap aramaktır. Bununla birlikte bu çalışmada sosyal hizmetin mikro-mezzo ve makro boyutlardaki uygulama alanlarındaki müdahale süreçlerinde masalların ve hikâyelerin müracaatçı grubu üzerindeki etkileri örneklendirmelerle ele alınarak değerlendirilecektir. Neredeyse insanlığın varoluş sürecinden beri süregelen masal ve hikâye anlatımının ve bir terapi aracı olarak kullanımının önemi üzerinde durulacaktır. Temel hedefinde insanın refahı ve yüksek iyilik hali olan sosyal hizmet mesleğinde masal ve hikâye anlatımının anlatıcılığının ve bir terapi aracı olan bu ögelerin yer bulması ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması etkili müdahale süreçlerinin yürütülmesine değerli katkılar sunabilecektir.en_US
dc.description.abstractSocial work, which is defined as both an art and a science, is a solidarity and helping profession that helps people to adapt to the changing society and to provide services to ensure the development and continuation of their wellbeing, helping to improve the quality of life of people. Social work practices can be done directly or indirectly, depending on the role of the practitioner, in other words, depending on whether the practitioner is active or passive in practice. Although direct interventions are generally associated with clinical applications, it is also defined by social workers as a term that expresses the achievement of the goal with direct personal contact with the clients and the right effect. In this study, the use of stories and tales in social work practices with individuals, families and groups within the scope of direct social work practices. In this context, the therapeutic effect of fairy tales and stories, the mirror, model, tool and storage functions of fairy tales are discussed. It is thought that the use and dissemination of narrative techniques as a therapeutic tool in the intervention processes of social work, which has a wide practice area and covers a wide variety of clientele, will improve the field. While social workers will be better equipped in their field, they will be able to train themselves to make more comprehensive applications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal hizmeten_US
dc.subjectHikayeen_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectBireyen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectSocial worken_US
dc.subjectStoryen_US
dc.subjectFairy taleen_US
dc.subjectIndividualen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.titleDoğrudan sosyal hizmet uygulamalarında hikâye ve masallaren_US
dc.title.alternativeStories and tales in direct social work practicesen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record