Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakar, Recep
dc.contributor.authorGüngör, Selim
dc.contributor.authorKarakaş, Güngör
dc.date.accessioned2019-05-17T07:15:49Z
dc.date.available2019-05-17T07:15:49Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÇakar, R., Karakaş, G. ve Güngör, S. (2018). Türkiye’de Geleneksel ve Katılım BankalarınınToplam Kredi Hacimleriyle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 4(1),69-95.en_US
dc.identifier.issn2149-3820
dc.identifier.issn2651-5342
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/307
dc.descriptionRecep ÇAKAR**, Güngör KARAKAŞ*, Selim GÜNGÖR** *Hitit Üniversitesi, ** Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye JEL Sınıflandırma: G21 F43 O40en_US
dc.description.abstractEkonomik gelişme ile bankalarının sağladığı krediler arasında bir ilişkisi olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki geleneksel bankalar ile katılım bankalarının kredi hacimleriyle gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan Johansen Eşbütünleşme analiz sonucuna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredi hacimleriyle GSYH arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Granger Nedensellik testi sonucunda, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam kredi hacimlerinden GSYH’ye doğru, GSYH’den katılım bankalarının toplam kredi hacmine doğru ve GSYH’den T.C. Merkez Bankası’nın toplam kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir. Ancak mevduat bankalarının toplam kredi hacimleriyle GSYH arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır. Elde edilen bulgular ışığında, genel inanışın aksine geleneksel banka kredi hacminin ekonomik büyümenin nedeni olmadığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIt is assumed that there is a relationship between economic development and the loans provided by the banks. The purpose of this study is to determine the relationship between credit volumes of traditional and participation banks and gross domestic product (GDP) in Turkey. Johansen Cointegration and Granger Causality test were applied in the study. According to Johansen Cointegration Analysis, there is a long-run relationship between the total credit volume of development and investment banks and GDP. Granger Causality Test results shows that there is one-way causality relation from the total credit volume of development and investment banks to GDP, from GDP to participation banks' total credit volume, and from GDP to total credit volume of the Central Bank of the Republic of Turkey. However, no causality relationship between total loan volumes of deposit banks and GDP was found. It can be said that, contrary to the general belief, the traditional bank credit volume is not the reason for the economic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezien_US
dc.relation.ispartofİslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi / Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.uri*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economicsen_US
dc.subjectKredi Hacmien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectNedensellik Testien_US
dc.subjectCredit Volumeen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectCausality Testen_US
dc.titleTürkiye’de geleneksel ve katılım bankalarının toplam kredi hacimleriyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between total credit volumes of traditional and participation banks and economic growth in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record