Show simple item record

dc.contributor.advisorŞirin, Turgay
dc.contributor.authorFilinte, Handan
dc.date.accessioned2019-05-24T08:06:35Z
dc.date.available2019-05-24T08:06:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationFilinte, H. (2019). Mekki sûrelerde kişilik inşâsı. (M.S. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFX0YJsR00KKtfftODx4kHdA26qhPhvd8kWbfDtdseSQP
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/321
dc.description.abstractBu çalışmada Mekkî sûrelerde kişilik özellikleri ile birlikte Yüce Allah'ın ilk dönem Mekkî sûrelerde müslüman kişiliğini inşâ ederken nasıl bir yol ve yöntem izlemiş olduğunu araştırdık. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde tezin problemi, amacı, önemi ve yöntemi üzerinde durduk. Çalışmamızın ikinci bölümünde vahiy öncesi dönemin psiko-sosyal özellikleri ile Mekkî surelerin özelliklerine yer verdik. Üçüncü bölümde ise, insanın biyo-psiko-sosyal ve manevi yönünü ele alarak Mekkî sûrelerde müslüman kişilik özelliklerini ve değerlerini ayrı ayrı başlıklar altında inceledik. Sonuç olarak Mekkî sûrelerin, insanın kişiliğini inşa ettiğini ve hedeflenen kişiliğin oluşturulmasında başlangıçta toplumun aciliyet konularına "Tevhid" ve "İnsan fıtratına, insan davranışlarına (ahlak)" yer veren bir yöntem ve metot izlediği sonucuna ulaştık. Ayrıca Kur'an'da Mekkî surelerde, insanın tertemiz bir fıtrat ile olumlu ve olumsuz tüm özelliklere sahip bir potansiyel ile dünyaya geldiğine ve daha sonra Kur'an'ın hedeflediği kişiliğin inşa edilmesinde çevrenin ve çevre faktörlerinin önemli olduğuna işaret edildiğini gördük. En önemlisi ise ilk inananların çevresini oluşturan ve kişiliğini şekillendiren temel faktörün Hz. Muhammed'in (S.A.V) kişiliği olduğu sonucuna ulaştık.en_US
dc.description.abstractIn this study, we researched how Almighty Allah implemented a method and a way to build Muslim personality with Makkan Surahs besides personality characteristics in Makkan Surahs. In the first section of the study, we focused on argument, aim, importance and method of dissertation. In the second part, we mentioned about pychosocial properties of pre-prophecy period and properties of Makkan Surahs. In the third part, by reviewing bio-psycho-social and spiritual aspect of human, we examined personality characteristics and values of muslim in Makkan Surahs in separated titles. We concluded that Makkan Surahs built muslim personality and that followed a method that include most urgent issues at first as " tawhid" and "human nature, human behavior (morality)". Besides, we saw it was pointed out in Makkan Surahs in the Quran that humans are born with pure nature including the potential of having all positive and negative properties and environment and environmental factors are important in constructing the personality aimed by the Quran. The most important thing we found out the fundamental factor which formed first believers' environment and shaped their personalities was Prophet Muhammad.en_US
dc.description.tableofcontentsİslam öncesi dönemin psiko-sosyal özelliklerien_US
dc.description.tableofcontentsKur’an’ı kerimde mekki sûreleren_US
dc.description.tableofcontentsPsikolojinin insana bakışıen_US
dc.description.tableofcontentsMekki surelerde kişilikle ilgili kavramlaren_US
dc.description.tableofcontentsMekki surelerde insanın biyolojik yönüen_US
dc.description.tableofcontentsMekki surelerde insanın psikolojik yönüen_US
dc.description.tableofcontentsMekki surelerde insanın sosyal yönüen_US
dc.description.tableofcontentsMekki surelerde insanın manevi yönüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’an’ı Kerimen_US
dc.subjectMekkÎ Sureleren_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectİnsanen_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectMakkan Surahsen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectHumanen_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectResearch Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Religion/Theologyen_US
dc.titleMekki sûrelerde kişilik inşâsıen_US
dc.title.alternativeBuilding personality in Makkan surahsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.endpage446en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record