Show simple item record

dc.contributor.advisorEkşi, Halil
dc.contributor.authorYarar, Yasin
dc.date.accessioned2019-05-24T08:09:41Z
dc.date.available2019-05-24T08:09:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationYarar, Y. (2019). Lise öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri ile siber zorbalık siber mağduriyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (M.S. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fS4sqEZr79C_n60Rk6MjFWi3FlFJH8w0EFxwLP399gVhGZhaNnkt2aw_X8XSkP1c
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/322
dc.description.abstractBu araştırmada, lise öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri ile siber zorbalık ve siber mağduriyetleri arasındaki ilişkilerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama modeli kullanılan araştırmanın evrenini İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan 3 farklı türde toplam 9 lisede öğrenim gören 248'i erkek, 314'ü kız olmak üzere toplam 562 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ''Kişisel Bilgi Formu'', ''Sanal Zorba/Kurban Ölçeği'' ve ''Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş (EPOCH) Ölçeği'' kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi için "Bağımsız iki örnek t-testi", "Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)" ve "Pearson kolerasyon analizi" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Siber zorbalık ile siber mağduriyet arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu, siber zorbalık, engelleme zarar verme, cinsel zorbalık ve söylenti çıkarma alt boyutları ile ilişkililik alt boyutu arasında, cinsel zorbalık alt boyutu ile kararlılık alt boyutu arasında, negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Siber mağduriyet ile kararlılık ve ilişkililik alt boyutu arasında, mağduriyet cinsel zorbalık alt boyutu ile kararlılık alt boyutu arasında, mağduriyet cinsel zorbalık ve mağduriyet söylenti çıkarma alt boyutları ile ilişkililik alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the relationship between the level of well-being of high school students and cyberbullying and cyber victimization in terms of some personal variables. The research is carried out with the participation of 562 high school students (248 boy, 314 girl) who are studying in 9 different high schools in Istanbul.Research data is obtained by using ''Personal Information Form'' ''Virtual Bully/Victim Scale'' and ''Five Dimensional Well-Being Scale for Adolescents (EPOCH)'' developed by the researchers ''Independent two sample t-test'', ''One-way analysis of variance (ANOVA)'' and ''Person correlation analysis'' is used to analyze the data. As a result of the study, there is a positive and significant relationship between cyberbullying and cyber victimization. There is a negative and significant relationship between cyberbullying, blocking sexual bullying and rumor sub-dimensions of relationship. And also, there is a negative and significant relationship between subdimension of sexual bullying and sub-dimension of stability. It has been identified that there is a negative and significant relationship between cyber victiom, subdimension of stability and relationship, cyber victiom sexual bullying and subdimension of stability, subdimension of cyber victiom sexual bullying and rumor and relationship.en_US
dc.description.tableofcontentsZorbalıken_US
dc.description.tableofcontentsSiber zorbalıken_US
dc.description.tableofcontentsSiber mağduriyeten_US
dc.description.tableofcontentsSiber zorbalık ve siber mağduriyeten_US
dc.description.tableofcontentsİyi oluşen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİyi Oluşen_US
dc.subjectSiber Zorbalıken_US
dc.subjectSiber Mağduriyeten_US
dc.subjectWell-beingen_US
dc.subjectCyberbullyingen_US
dc.subjectCyber Victimizationsen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleLise öğrencilerinin iyi oluş düzeyleri ile siber zorbalık siber mağduriyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between well being levels of the high school students and the cyberbullying/cyber victimizationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record