Show simple item record

dc.contributor.advisorOral, Ertuğrul
dc.contributor.authorTürüdü, Nazım Oğuz
dc.date.accessioned2019-06-10T06:43:20Z
dc.date.available2019-06-10T06:43:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationTürüdü, N.O. (2019). Öğretmenlerin iş güvenliği kültürü ile okula yönelik tutumları arasındaki ilişki. (M.S. thesis). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYr1PghXKiVfJpWDS7ZpxY0RYtVLZiQp5w894Nznde_-D
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/328
dc.description.abstract012 yılında 28339 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile birlikte ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların da dâhil olduğu özel ve resmi kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalara verilen önemin daha da arttığı söylenebilir. Bu tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği birimleri kurulmuş ve kurumlardaki iş sağlığı faaliyetleri bu birimler vasıtasıyla organize edilmiştir. Bu durum da eğitim yöneticilerinin gündemine iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konuların girmesine neden olmuştur. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu mevzuattaki yerini almış, kurum ve kuruluşlarda iş güveliği uzmanları istihdam edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte sahadaki uygulamaların verimli, nitelikli ve sürdürülebilir olması için, bu faaliyeti yürütecek kişilerin etkin iletişimine ve çalıştıkları kurumlara yönelik olumlu tutuma ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile öğretmenlerin okula yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul'da devlet liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubunda ise Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 27 lisede görev yapan 382 öğretmen vardır. Liselerde görev yapan öğretmenlere, araştırmacı tarafından eğitim kurumlarına uyarlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği (Dursun, 2012) ve Okula İlişkin Tutum Ölçeği (Ömeroğlu,2006) uygulanmış ve analizler SPSS 18.0 ile yapılmıştır. Elde edilen veriler, bulgular kısmında tablolarla açıklanmış, sonuç kısmında ise bulgular yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractWith the "Labor Health and Safety Law" enacted by the official gazette numbered 28339 in 2012, it can be said that the importance given to the work on health and safety in private and public institutions including the institutions affiliated to the Ministry of National Education in our country has increased even more.Since then, occupational health and safety units have been established in the institutions affiliated to the Ministry of National Education and occupational health activities in the institutions have been organized through these units. This has led to the introduction of occupational health and safety issues into the agenda of education administrators. In our country, occupational health and safety issues have taken place in the legislation, and job security experts have started to be employed in institutions and organizations. However, in order to ensure that the practices on the field are productive, qualified and sustainable, it can be said that there is a need to positive attitude towards the institution they work and the effective communication of the persons who will carry out this activity and the institutions they work with. In this study, the relationship between the culture of occupational health and safety and the attitudes of the teachers towards the teachers in secondary education institutions was examined. The universe of the research is composed of teachers working in the state high schools in Istanbul. In the sample group there are 382 teachers working in 27 high schools in Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Ümraniye and Ataşehir districts. The occupational health and safety culture scale(Dursun, 2012) which were adapted to the educational institutions by the researcher and the Attitude Scale related to the school (Ömeroğlu, 2006) were applied to the teachers working at high school and the analyzes were performed with SPSS 18.0. The obtained data were explained with tables on the findings and the findings were interpreted on the results.en_US
dc.description.tableofcontentsİş sağlığı ve güvenliğinin tarihçesien_US
dc.description.tableofcontentsİş sağlığı ve güvenliği kavramıen_US
dc.description.tableofcontentsİş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutlarıen_US
dc.description.tableofcontentsOkullarda iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutlarıen_US
dc.description.tableofcontentsİş kazalarıen_US
dc.description.tableofcontentsİş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yaşanan sorunlaren_US
dc.description.tableofcontentsİş kazalarının maliyetlerien_US
dc.description.tableofcontentsİş güvenliği kültürüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.subjectİş Güvenliği Kültürüen_US
dc.subjectOkula Yönelik Tutumen_US
dc.subjectOccupational Health and Safetyen_US
dc.subjectOccupational Safety Cultureen_US
dc.subjectAttitude Towards Readingen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleÖğretmenlerin iş güvenliği kültürü ile okula yönelik tutumları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between teachers' occupational safety culture and school attitudesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.endpage100
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record