Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErmiş, Ertan
dc.contributor.authorKarasu, Erva Nur
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:46Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1300-3070
dc.identifier.issn1309-6273
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15237/gida.GD19096
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprME1UYzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3304
dc.description.abstractThe proteins were extracted from de-oiled sunflower seed cake and protein powder was produced using a pilotscale spray dryer. Mild-acidic protein extraction and co-extraction of phenolic compounds were employed inorder to obtain protein extracts. A pilot-scale spray dryer was used to convert protein extracts into protein powder.Micro-spherical particles were obtained having irregular surface properties. The protein powders showed poorflow behaviour having hausner ratio and angle of repose values around 1,58 and 49°, respectively. They showedpoor solubility, sufficient emulsifying and oil-binding capacity. Despite their poor solubility, they had moderatewettability. The denaturation temperature of sunflower protein powder was found around 80 °C from DSCthermogram. FTIR spectrum was found to be very similar to those of soy protein and milk protein extractpowders reported previously.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada yağı alınmış ayçiçeği çekirdeği küspesinden protein fraksiyonu ekstrakte edilerek pilot ölçekli püskürtmeli kurutucu kullanılarak protein tozu üretilmiştir. Protein ekstraktlarını elde etmek için asidik protein ekstraksiyonu kullanılmıştır. Protein ekstraktı çözeltisini protein tozuna dönüştürmek için pilot ölçekli püskürtmeli kurutucu kullanılmıştır. Elde edilen protein tozunda düzensiz yüzey özelliklerine sahip mikro küresel parçacıklar gözlemlenmiştir. Protein tozlarının, sırasıyla yaklaşık olarak 1.58 ve 49 ° Hausner oranına ve duruş açısına sahip oldukları ve zayıf akış davranışı gösterdikleri tespit edilmiştir. Protein tozları zayıf çözünürlük, orta seviyede emülsifiye etme ve yağ bağlama kapasitesi göstermişlerdir. Zayıf çözünürlüklerine rağmen, orta derecede ıslanabilirlik özelliklerine sahip oldukları anlaşılmıştır. Ayçiçeği proteini tozunun denatürasyon sıcaklığı, DSC termogramında yaklaşık 80 °C olarak belirlenmiştir. FTIR spektrumunun, daha önce bildirilen soya proteini ve süt proteini ekstraktı tozlarına çok benzer olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofGIDAen_US
dc.identifier.doi10.15237/gida.GD19096
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSPRAY DRYING OF DE-OILED SUNFLOWER PROTEIN EXTRACTS: FUNCTIONAL PROPERTIES AND CHARACTERIZATION OF THE POWDERen_US
dc.title.alternativePÜSKÜRTMELİ KURUTUCU İLE YAĞI ALINMIŞ AYÇİÇEĞİ PROTEİN EKSTRAKTI TOZU ÜRETİMİ: FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE TOZ KARAKTERİZASYONUen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage39en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTXprME1UYzFOUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record