Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzen, İbrahim
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:50Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1308-8203
dc.identifier.issn2548-0472
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26517/ytea.407
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRreE9UY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3322
dc.description.abstractKomik-i Şehir Naşit Özcan, II. Meşrutiyet yıllarından 1940'lara uzanan sahne hayatıyla İstanbul'un eüldüren yüzü olmuş bir ”halk sanatkârı”dır. Bilhassa İbiş tiplemesiyle seyircilerinin gönlünde yer eden Naşit, tulûat tiyatrosunun son temsilcileri arasında yer alması, başarı öyküsü ve sanatkâr bir aileye mensubiyeti bakımından, sahne ardındaki yaşantısıyla da merak edilmiştir. Kendisiyle yapılan röportajlar, hazırlanan biyografiler ve tiyatro oyunları, bu merakın sonucunda ortaya çıkan ürünlerdir. Tarık Buğra'nın İbiş'in Rüyast adlı romanı da pek çok yönüyle Naşit'ten izler taşıyan kurgusal bir me- tindir. Romanda, devrinin ünlü bir eüldürü ustası olan Nahit'in çocukluk yıllarındaki tiyatro tutkusu, babasının bu tutkuya tepkisi, İbiş tiplemesinde yaptı?ı yenilikler, halkın eözündeki haklı şöhreti, tiyatro patronluğu ve aşkları anlatılmıştır. Çalışma ile Naşit, kureusal dünyadaki Nahit ile karşılaştırılacak, gerçek ile kurgu arasındaki kırılma nok- taları tespit edilecektir.en_US
dc.description.abstractComic of the city Naşit Özcan is a ”folk artist” who became the lauehine face of Istanbul with his staee life from the Second Constitutional Period to the 1940s. Naşit, who was in the hearts of the audience especially with his İbiş typecastine, was also created curiosity with his life behind the staee because of beine one of the last representatives of the improvisational theatre, his success story and his beloneine to an artistic family. Interviews with him, prepared bioeraphies and theater plays are the products of this curiosity. Tarık Buğra's novel İbiş'in Rüyast is a fictional text that carries traces of Naşit in many ways. In the novel it is told about, Nahit, a famous comedy master of his time, his passion for theater in his child- hood, his father's reaction to this passion, his innovations in İbiş typecastine, his riehtful fame in the public, his beine a boss of theater and his loves. With this study, Naşit will be compared with Nahit in the fictional world, and the breakine points between reality and fiction will be determined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofYeni Türk Edebiyatı Araştırmalarıen_US
dc.identifier.doi10.26517/ytea.407
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleGERÇEKLE KURGU ARASINDA: İBİÇ'İN RÜYASI'NDA KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT'İN AYAK İZLERİen_US
dc.title.alternativeBetween Reality and Fiction: Footsteps of Comic of the City Naşit's in İbiş'in Rüyasien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÖzen, İbrahim
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTkRreE9UY3pNdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record