Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Arzu
dc.contributor.authorŞengül, Halil
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:50Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2146-9601
dc.identifier.issn2147-2238
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZd016UTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3323
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerde nüfus yapısındaki değişiklikler, ortak kamu sağlığı problemleri ve sağlık göstergeleri gibinedenlerle her geçen yıl artan sağlık harcamaları, sağlık sistemlerinin yeniden planlanmasına yol açmıştır. Ülkeler kamukaynaklarının önemli bir kısmını sağlık harcamalarına ayırmaktadırlar. Sağlık harcamalarının tüm dünya da hızla artmayadevam etmesi nedeniyle hem kamu hem de özel sektörde sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili tartışmalar ve kaynakbulma çabaları devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de hakkaniyetli ve adil bir şekildevatandaşlarına daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapısal reformlar gerçekleşmiştir. ÇalışmamızdaTürkiye’de sağlık sisteminde yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün yansımalarını ele alarak, 1980’lerde izlenen neo-liberaldönüşüm politikalarının sağlık hizmetlerine yansımaları tanımlanarak, dönüşüm sürecini etkileriyle analiz etmekamaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIncreasing health expenditures each year due to changes in population structure, common public health problems and health indicators in developing countries have led to the re-planning of health systems. Countries devote a significant portion of their public resources to health expenditures. As health expenditures continue to increase rapidly all over the world, discussions and funding efforts regarding the financing of health services in both public and private sectors are continuing. As in developing countries, structural reforms have been implemented in Turkey in order to provide better quality and contemporary health care to its citizens in a fair and equitable manner. In our study, it is aimed to analyze the effects of the transformation process by addressing the transformation in the health system in Turkey and the reflections of the neoliberal transformation policies pursued in the 1980s by defining the reflections on health services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofE - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürkiye’de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerilerien_US
dc.title.alternativeProblems and Solutions of the Health System in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.department-tempÜsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye;Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTkRZd016UTNOdz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record