Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPulaşlı, Hasan
dc.date.accessioned2022-03-04T19:12:51Z
dc.date.available2022-03-04T19:12:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1300-1396
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRZd05UazBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3327
dc.description.abstractHalka açık, özellikle küresel faaliyette bulunan anonim şirketlerinbaşlangıçtaki tek kolona dayalı olan paysahiplerinin lehine kârın maksimize edilmesiilkesinden, 1990’lı yıllarda Soft Law olarak anılan kurumsal yönetim ilkelerindetamamen paysahipliği çıkarlarına yönelik olarak “paysahipliği değerinin artırılması”(Shareholder-Value) konseptine geçildi. Ancak bu ilke de uzun sürmedi ve 2000’liyılların başında yerini “paydaşlar için değer yaratmak” (Creating Shared-Value)veya kısaca “paylaşılan değer” (Shared-Value) konseptine bıraktı. Böylece, kârmaksimizasyonuna ilişkin “Tekil-Kâr-İlkesi” (Singular-Bottom-Line), uluslararasıgenel kabul gören insan hakları ve çevre standartlarının eklenmesiyle “Üçlü-Kârİlkesi”ne (Triple-Bottom-Line) dönüştü. Buna göre, özellikle halka açık anonimşirketlerde kârın maksimizasyonunda, artık sadece yatırımcıların lehine değil, sosyalsorumluluk temelinde işletmenin faaliyetine katılan ve bundan etkilenen tüm çıkargruplarının menfaatleri doğrultusunda üç hedefin takip edilmesi gerekmektedir. Bukapsama uluslararası genel kabul gören insan hakları ve çevre standartları da dâhildir.Bu bağlamda, çok uluslu şirketlerin başka ülkelerde faaliyette bulunan yavru veyabağlı şirketleri, hatta bunların tedarikçilerinin insan hakları ve çevrenin korunmasıkurallarının ihlalinden, merkezi şirketin tepe yöneticilerinin cezai ve özellikle hukukisorumluluğu artık ciddi şekilde tartışılmaktadır. Bu çalışmada, halka açık ve dahaçok uluslu şirketlerin yavru veya bağlı şirketlerinin uluslararası genel kabul gören sosyal sorumluluk bağlamında insan hakları ve çevre standartlarını ihlal eden fiil veişlemlerinden ana şirketin yönetim organının ne derecede sorumlu olacağı sorunuincelenecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofBanka ve Ticaret Hukuku Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI VE ÇEVRE STANDARTLARININ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN MERKEZ YÖNETİM ORGANININ HUKUKİ SORUMLULUĞUNA ETKİSİen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorPulaşlı, Hasan
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiyeen_US
dc.identifier.trdizinidTkRZd05UazBOQT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record