Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTopal, Erkan
dc.contributor.authorÖzden, Yusuf
dc.date.accessioned2019-06-17T10:30:32Z
dc.date.available2019-06-17T10:30:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationÖzden, Y. (2019). Sakarya Yenikent bölgesi ulaşım sisteminin incelenmesi ve KÖİ yöntemiyle yeniden yapılandırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYj0hd2DgbI_o_2TayTxIV0BwJJHsjhVl6uQHFiVdiYoo
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/342
dc.description.abstractTürkiye'de ulaşım sektörünün 2000'li yıllar itibariyle önemli bir gelişim gösterdiği bilinmektedir. Geliştirilen ulaşım sektörü projelerinin finansmanının sağlanması büyük öneme sahiptir. Kamu ile özel sektörün ortaklığı yoluyla ulaşım sektöründeki büyük projelerin geliştirilmesi, dünyada sık sık karşılaşılan bir yöntem olarak görünmektedir. Sakarya özelinde ulaşım sisteminin incelenmesi ve Sakarya Yenikent Bölgesi ulaşım sisteminin KÖİ (Kamu Özel Sektör İş Birliği) yöntemiyle yeniden yapılandırılması, çalışmanın amacını meydana getirmektedir. Bu amacın gerçekleşmesi için literatür taraması yöntemiyle incelemelerde bulunulmuştur. Ulaşılan sonuçlara göre Yenikent Bölgesi için elektrikli araç üreticisi firma ile minibüs-halk otobüsü sahipleri ortaklığı modelinin, yatırım maliyetlerini düşürmesi, paydaşlarının görev alanları üzerinde uzmanlaşmış gruplardan oluşması ve mevcut sistemde çalışanların istihdam kaybına uğramaması gibi güçlü yanları dolayısıyla KÖİ modelleri arasında en uygun olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu model hayata geçirildiğinde, Yenikent Bölgesi ulaşım probleminin çözüleceğine yönelik öngörüler de çalışmanın sonuçlarından biridir. Literatür taraması yöntemine sadık kalınması ve ulaşılan verilerin doğru olduğunun kabul edilmesi, çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractIt's known that the transportation sector have developed in Turkey as of the early 2000s. Financing the provided transportation sector projects have a great importance. Developing great projects in transportation sector via 'Public-Private-Partnership' seems a common method in the world. The review of the transportation sector specifically for Sakarya and restructuring the transportation system of Sakarya-Yenikent Region via Public Private Partnership (PPP) method is the reason for this study. In order to accomplish this purpose, studies have been made by literature review method. According to the results obtained, the model of partnership between electric vehicle manufacturers and minibus-public bus owners has been found to be the most favorable one among the PPP models for Yenikent Region due to their strengths such as the fact that their stakeholders consist of specialized groups on their areas of responsibility and that the employees in the current system cannot suffer from loss of employment The predictions for solving the transportation problem of the Yenikent Region is also one of the results of the study, when this model is implemented. Adhering to the method of literature review and accepting that the data obtained are correct constitutes the limitations of the study.en_US
dc.description.tableofcontentsUlaşım sistemleri ve tarihsel sürecien_US
dc.description.tableofcontentsUlaşım sistemlerinde karşılaşılan sorunlaren_US
dc.description.tableofcontentsSakarya yenikent bölgesi’nde mevcut durum ve ulaşım sistemi seçimien_US
dc.description.tableofcontentsSakarya yenikent bölgesi KÖİ uygulama modelien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUlaşımen_US
dc.subjectToplu Taşımaen_US
dc.subjectKÖİen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectPublic Transporten_US
dc.subjectPPPen_US
dc.titleSakarya Yenikent bölgesi ulaşım sisteminin incelenmesi ve KÖİ yöntemiyle yeniden yapılandırılmasıen_US
dc.title.alternativeExamination of the transportation system for Sakarya Yenikent region and restructuring via PPP methoden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÖzden, Yusuf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record