Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarandi, Hidayet
dc.contributor.authorUlus, Mehmet
dc.date.accessioned2022-03-10T13:40:56Z
dc.date.available2022-03-10T13:40:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QljMxpvRHbsJVhB_G2V6WuE9cJaRxON3Gm6IzaRy5ujB
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3623
dc.description.abstractÖğretmen odaklı yaklaşımlardan öğrenme odaklı yaklaşımlara geçişle beraber, öğrenci özerkliğinin teşvik edilmesi, motivasyonu arttırma ve öğrenmeyi bireyselleştirme gibi faydaları sebebiyle, İngiliz Dili Eğitimi(ELT) bölümünde gerekli hale gelmiştir. öğrencilerin özellikleri ile ilgili pek çok çalışma literatürde toplanmış durumdadır. Fakat şu nokta önemlidir ki, öğretmen desteği olmadan özerk öğrencilerin ortaya çıkması zordur çünkü öğretmenler gerekli becerilerle öğrencileri donatıp, öğrenme sorumluluğunu paylaşacak ortamlar kurabilirler. Bu sebeple, bu çalışma öğrenci özerkliğinin gelişmesi ile ilgili öğretmen inançlarını ve uygulamalarını inceleyip bazı engelleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle bir yabancı diller yüksekokulundaki İngilizce öğretim görevlilerine nicel anket uygulanmıştır. Anketi takiben, gönüllü öğretmenler ile mülakat yapılıp, özerklik ile ilgili uygulamaların anlaşılması için dersler gözlemlenmiştir. Nicel veriler yüzdelerin sayımı ile analiz edilip, mülakatlar için tematik içerik analizi uygulanmıştır. Ders gözlemleri özerklik uygulamalarını içeren bir anahtar yardımı ile incelenmiştir. Sonuçların ortaya koyduu şekilde, bazı engeller var olsa da öğretmenler öğrenci özerkliğine karşı olumlu bir bakışa sahiptir ve bunu ortaya çıkarmak için derslerinde farklı stratejiler geliştirmektedir. Çalışma, müfredat geliştiriciler için ve öğretmen eğitimleri için bulgular içermektedir.en_US
dc.description.abstractWith the paradigm shift from teacher-centered to learner-centered approaches, promoting learner autonomy has been essential in English Language Teaching (ELT) field due to its benefits such as increasing motivation and making learning personalized. Various research about characteristics of autonomous learners is accumulated in the related literature. However, it should be noted that creating autonomous learners is difficult without teachers' support because they can provide their students with required skills and set a learning environment to practice how to share the responsibility of learning. Therefore, this study aims to investigate teacher beliefs, as well as teacher practices to reveal some of the barriers against developing further autonomy. Pursuing this aim, a questionnaire was administered to English teachers of a foreign languages school. After the questionnaire, volunteer teachers were interviewed and their classes were observed to understand teacher practices regarding autonomy. The quantitative data was analyzed using percentage counts, and a thematic content analysis was performed for the interviews. Class observations were analyzed using a key that lists autonomy practices. The results indicate that teachers have a positive stance towards learner autonomy and adopt various strategies to promote it in their classes despite some constraints. The research reveals findings for curriculum developers and teacher trainings as implications.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleExploring English language teachers' perceptions of learner autonomy in a Turkish preparatory schoolen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de bir hazırlık okulundaki İngiliz dili öğretmenlerinin öğrenci özerkliği algılarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorUlus, Mehmet
dc.identifier.yoktezid696411en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record