Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Yaşlı ve engelli bireylerde manevi bakımın önemi 

      Çınar, Fadime (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Yaşam, ölüm ve ıstırap çekme kavramlarını anlamlandırma, umut etme, ilahî bir güç ile ilişki kurma bireyi hayata bağlayan temel değerlerdendir. En acı ve zorlu durumlarda anlam arayışı, kutsal olana ve kâinata bağlı olma ...