Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Volkan
dc.contributor.authorSürenoğlu, Sümeyye
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:09Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-T_lqVfTYvNFQA63c35WXIdaoXrN08msPEOYeXBWuSNj
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3695
dc.description.abstractMevcut tez çalışmasında en az altı aydır ilişkisi olan çiftlerde Imago Çift Atölyesi çalışmasının yetişkin bağlanması, yakın ilişkilerle ilgili psikolojik eğilimler ve kendilik algısı üzerinde bir etkisinin olup olamayacağı araştırılmıştır. Bu doğrultuda çalışma 38 çift ile yürütülmüştür. Katılımcılar Imago Çift Atölyesi grubu (D) ile kontrol grubu (K) olmak üzere seçkisiz olarak iki gruba ayrılmışlardır. D grubundaki katılımcılar 2 günlük bir Imago Çift Atölyesi çalışmasına, K grubundaki katılımcılar da 2 günlük bir ilişki eğitimi çalışmasına katılmışlardır. Katılmcıların yetişkin bağlanma stilleri, ilişkiye yüksek düzeyde odaklanma, ilişki doyumu, ilişki korkusu, ilişki izlenimi ayarlama, ilişkide kendine güven, dışsal ilişki kontrolü, ilişki girişkenliği, içsel ilişki kontrolü ve kendilik algıları uygulamadan önce ve uygulamadan iki ay sonra olmak üzere iki kez değerlendirilmiştir. Analizler için Aktör-Partner Etkileşim Modeli dikkate alınmıştır. Çalışmanın analiz sonuçlarına bakıldığında istatistiksel açıdan Imago Çift Atölyesi'nin erkekeklerde ilişki izlenimini ayarlama ve kadınlarda ilişkide kendine güveni, ilişki eğitiminin de erkeklerde ilişki girişkenliğini etkilediği görülmüştür. Diğer ölçümlerde gruplar arası bir fark bulunmamıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the present thesis, it was investigated whether the Imago Couple Workshop could have an effect on adult attachment, psychological tendencies associated with intimate relationships and self-perception in couples who have been in a relationship for at least six months. Accordingly, the study was conducted with 38 couples. Participants were randomly assigned into two groups, namely the Imago Couple Workshop group (D) and the control group (K). Participants in group D attended to an 2 day Imago Couple Workshop and participants in group K participated a 2 day relationship workshop. Participants' adult attachment styles, high level of focus on relationship, relationship satisfaction, relationship fear, relationship impression adjustment, relationship self-confidence, external relationship control, relationship assertiveness, internal relationship control and self perception were evaluated twice, at the beginning of the study and after two months. For statistical analysis the Actor-Partner Interaction Model was used. Considering the results, the Imago Couple Workshop has an effect on the relationship impression adjustment level of male and self-confidence in the relationship level of female participants, and the relationship workshop has an effect on the relationship initiative levels of male participants. There was no difference between groups in other measurements. The findings are discussed in the light of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.titleImago çift atölyesinin yakın ilişkilerde psikolojik eğilimler ve bağlanma üzerine etkisi: Deneysel bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of the Imago workshop on psychological tendencies and attachment in close relationships: An experimental studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSürenoğlu, Sümeyye
dc.identifier.yoktezid663855en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record