Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgülü, Emrah
dc.contributor.authorKızıl, Ramazan Serdar
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:42Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=DPTyuy3wRPq_qvCPSqUB6zqzvJVmTnsRVRiiaJPKnJo3xOF-1vKJFUtdd9NhFTuW
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3830
dc.description.abstractHâkim dil olarak tüm dünyada yaygın olarak öğretilmesinin yolunu açan bazı tarihi, siyasi ve teknolojik sebeplerden dolayı kontrol edilemez bir güce sahip olan İngilizce, evrensel bir fenomen olarak algılanmaktadır. Ancak; içerik açısından fakir, teknoloji bakımından eksik olan öğretmen merkezli eğitim modeli, beklenen eğitim çıktıları ile gerçek sınıf deneyimi arasında bir kontrast yaratmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu çalışma öncelikle öğrencilerin bilgisayar kullanımı ve dil öğreniminde web tabanlı oyunların verimliliğine yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Daha sonra elde edilen bulgular ışığında İngilizce öğretiminde günümüzde karşılaşılan düşük motivasyon, yetersiz öğrenme koşulları ve verimsiz sınıf ortamı gibi temel sorunlara somut çözümler üretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının son çeyreğinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Zorunlu Hazırlık Okulu'nda eğitim gören ve yaşları 18- 22 arasında değişen 231 katılımcının bilgisayar kullanım becerileri ve web tabanlı oyunlara yönelik tutumları üzerine görüşlerini almak için veri toplama aracı olarak iki bölümlü bir anket kullanılmıştır. Katılımcıların, özellikle de erkekler öğrencilerin, bilgisayar ortamında kendini yeterli gördüğünü, yenilikçi fikir ve araçlara dayanan teknoloji ile bütünleşmiş eğitimi talep ettiğini açıkça ortaya koyan araştırma sonuçları, öğrencilerin başarısızlığına uzun vadeli ve kalıcı çözüm olabilecek her an kullanıma hazır BDDÖ sistemlerinin yararlarından faydalanmak için yapılan yatırımları desteklemektedir.en_US
dc.description.abstractEnglish is perceived as a universal phenomenon with its uncontrollable linguistic power due to some historical, political and technological reasons, which in turn has paved the way for this dominant language to be widely taught throughout the world. However, teacher-centered instruction model that is poor in content and lacking in technology creates a contrast between the expected education outcomes and real classroom experience. Therefore, the purpose of the study is firstly to investigate students' attitude towards the efficiency of computer usage and web-based games in language learning. Secondly, the findings are aimed to offer some concrete solutions to fundamental issues presently faced in English teaching, such as low level of motivation, unsatisfying learning conditions and counter-productive classroom environment. With respect to this objective, in the last quarter of 2015-2016 academic year, a two-part questionnaire was employed as a data collection tool to gather the views of 231 participants on their computer usage skills and attitude towards web-based games, who are students at Istanbul Sabahattin Zaim University Compulsory Preparatory School ranging in age 18 to 22. The outcomes of the data clearly demonstrate that participants, particularly male students, regard themselves quite sufficient in computers, and they all demand technology integrated education that is based on innovative ideas and instruments, which advocates investments to embrace the possible benefits of ubiquitous CALL systems for long-term and permanent remedy for failure of students.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectBilgisayar destekli öğrenmeen_US
dc.subjectComputer assisted learningen_US
dc.subjectBilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümüen_US
dc.subjectDepartment of computer education and instructional technologyen_US
dc.subjectDil öğrenimien_US
dc.subjectStudy of languagesen_US
dc.subjectOyunla öğretimen_US
dc.subjectTeaching with gameen_US
dc.subjectWeb tabanlı uygulamalaren_US
dc.subjectWeb based applicationsen_US
dc.subjectYabancı dil öğrenimien_US
dc.subjectForeign language learningen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimi stratejilerien_US
dc.subjectForeign language learning strategiesen_US
dc.subjectİkinci dil öğrenimien_US
dc.subjectSecond language learningen_US
dc.subjectİngilizceen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.titleÖğrencilerin bilgisayar destekli dil öğrenimi ve web tabanlı oyunlara yönelik tutumuna ilişkin bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on students' attitude towards computer assisted language learning and web-based gamesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKızıl, Ramazan Serdar
dc.identifier.yoktezid457448en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record