Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGadaoğlu, Hasan
dc.contributor.authorAhmad, Yaser Ahmad Badr
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:54Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbuZ0MroZVed_YdTMLqZpw56qreQewcpN6uxrxt7UkfGP
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3868
dc.description.abstractKefalet ve garanti hükümleri ile bunların güncel meselelerini içeren bu tez çalışması, kefalet ve garantinin mefhumuna, insanların günlük hayatta bunları bilmesinin ne denli etki ve önem arz ediyor olmasına dikkat çekmektedir. Ayrıca insanın kefalet akdi yapması durumunda söylediği şeyin onun üzerindeki yaptırımı, garanti ya da kredi dolayısıyla gerçekleşen yerel ve dış ticarette kefalet ve garantinin ehemmiyetini konu almaktadır. Bunların yanı sıra hayat ve mal varlıklarını kapsayan sigortalara ve gerek toplum ve gerekse fertler için yapılan garanti ve kefalet sözleşmelerinde hakların tesbitine ve tüm bunların İslam ekonomisinin kalkınması ve gelişmesinde oynayacağı role ışık tutmaktadır. Kefaletin her çeşidi ile ilintili tüm meselelerin tafsilatlı bir şekilde zikredilmesi, üzerinde ittifak edilen ve kendisinde ihtilafa düşülen hususların ortaya konması ve hadis metinlerinin tahkiki ile doğru olan görüşün saptanması da yine bu tezin ihtiva ettiği bir başka yöndür.en_US
dc.description.abstractThis study "The Provisions of The Guarantee and Insurance and its Modern Issues" aims to identify the concept of sponsorship and guarantee and the importance of their knowledge and influence in the daily life of man, and the extent of man's responsibility for his commitment through his warranty contract, and his commitment to what he says and the importance of sponsorship and guarantee in foreign trade, and local through the letter of guarantee and documentary credit, His life and property, and the importance of documenting rights through the guarantee and guarantee contract for the individual and society, and the importance of this in the development and growth of the Islamic economy. The study included all the issues related to the issue of guarantee, both heritage and contemporary, to mention the issues in detail agreed upon and different in them and to indicate the differences and the most likely to achieve modern textsen_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectGarantien_US
dc.subjectGuaranteeen_US
dc.subjectGüvenceen_US
dc.subjectAssuranceen_US
dc.subjectKefaleten_US
dc.subjectSuretyshipen_US
dc.subjectMuamelaten_US
dc.subjectBookingen_US
dc.subjectTaahhüten_US
dc.subjectUndertakingen_US
dc.subjectTeminaten_US
dc.subjectGuaranteeen_US
dc.subjectTeminat mektuplarıen_US
dc.subjectLetters of guarenteen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectİslam ekonomisien_US
dc.subjectIslamic economyen_US
dc.subjectKefalet, garanti, teminat mektubu, senet ve güvence.en_US
dc.subjectGurantee - Insurance - letter of guarantee - documentary credit – deposit.en_US
dc.titleİslam muamelât hukukunda kefâlet ve taahhüd kurallarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAhmad, Yaser Ahmad Badr
dc.identifier.yoktezid553467en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record