Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDarwish, Mohamed Adnan
dc.contributor.authorZafeni, Abdulelah Al
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:56Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofuk6UCLvT0LapbSOO7phN1w16gVm5vLz8SBB420_wkXlsv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3874
dc.description.abstractBu tez çalışması mudarabe şirketi akitlerinin tanıtılması ve İslami şirketler kapsamında en önemli şirketlerden biri olan mudaraba şirketi tanıtma hedefi bulunmaktadır.Aynı zamanda bu çalışma inceleme yaparken her türlü bulunması gereken tüm bilgileri bulundurduğundan, sonraki çalışmalara kaynaklık etmesini Rabbimizden niyaz ederiz.Çalışmayı sunarken sadece Fikhi Mudarebe türüne bakarak Kudemanın fıkıh kitaplarından başka yöntemlerede bu şirket türü altında sahih akitler ve batıl akitlere yeni bankacılık yöntemi türünde açıklık getirilmiştir.Bu tür şirketleri engelleyici uygulamaları ve bazı çözüm önerilerini sunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için araştırmacı tez ve kitapları gözden geçirmiş ve mudarebe şirketi ile alakalı eski ve yeni tüm verileri serd etmeye uğraşmış ve sadece yayınlanmış eserler dairesinde durmamış yeni yayımlanan mevsu'at el zeheb gibi kaynaklara ulaşmış ve görüşme tekniklerini kullanarak uzmanlarla görüşmüştür.Aynı zamanda toplumun İslam bankacılığının uygulamalarından toplumun ne kadar bilinçli olduğunu görüşmelerle test etmiştir.Öze ulaşmak için taramaları yapmıştır.. Bu çalışmanın sonunda mudarebe şirketinin akitlerinin başka şirket türleri içinde önemli bir yere sahip olduğu fikrine ulaşılmıştır. Çünkü birden çok muamele türünü barındırmaktadır .Aynı zamanda İslam Bankacığı(Katılım Bankacılığı) ile mudarebe akitleri arasında güçlü bağlar olduğu fikrine ulaşılmasından dolayı faize ve haram olan yöntemlere karşı bir çözüm üretmektedir.Toplumun bu akit türüne teveccühünden dolayı katılım bankaları üzerine düşmüştür.Bu tür akitler uygulanması kolay ve islam şeriatı ile uyuştuğunu görülmektedir.Aynı zamanda mudarebe şirketi akitlerin işsizliği ve dilenmenin çözümü olarak iş imkanları sunması ve deneyimli bireylerin katkı sunmasıyla bu akit türlerinin kolayca uygulanamsı ve geliştirilir olması çağımıza sunulacak bir çözüm önerisini beraberinde getirir. Araştırmacı bu tür akitlerin uygulanamasının kapasitesi ve kolay oluşundan ötürü tüm islami bankalarında (katılım bankalar) bu konuya daha çok eğilmesini, aynı zamanda bu tür işlemlerin denetimini yapmak için şerii denetim kurumlarının oluşturulmasını ve kararların çıkartılmasını ve bu tür bankalarda geçerli olması gerektiğini altını çizer.Diğer yönden Anayasasında Müslüman ibaresi bulunan ülkelerde kanunların İslamın ululuğunu ve adalet yapısını daha çok göstermek için İslam İktisadı için gerekli altyapıyı oluşturmasını ve öğrencilerin bu konularda akademik gelişmelerde bulunmasını, bankalarda işler durumda oluşturmasını aksine işlem uygulayanların cezalandırılmasını aynı zamanda akademik çalışmaların İslamın görüşünü benimseyen devletlerin İslam İktisadı nizamını devletlerinde faizle işlemeyen İslam Merkez Bankası fikrini oluşturmaları gerektiğini faizden sakınmamızı emreden Yüce Kitabımızda el-Bakara suresi 275 ayetinde (???? ???? ????? ???? ?????) (Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır) buyrulmuştur.Son olarak ararştırmacı tezinde İslam İktisadı sisteminin geliştirilmesinin bu akid sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verir olması konumuyla dünyaya mazlumların haklarını koruyuculuğu ile cevap vereceğini savunur.en_US
dc.description.abstractThis study aimed at introducing contracts of Mudaraba company and introducing people to this type of companies, which is one of the most important types of Islamic companies . The study also aimed at detailing and diving into the details of this type of companies so that researchers in this field can find their aspiration in this research, if Allah wills. The researcher moreover tried to understand and gather all kinds of transactions related to this type of companies and was not limited to the type of individual Mudaraba mentioned in the books of the ancient jurists, as well as citing the jurisprudential provisions pertaining all transactions in this type of companies and clarifying right from wrong in these modern banking transactions. The researcher furthermore addressed the most important obstacles that could stand in the way of this type of companies and mentioned some solutions for these obstacles. In order to achieve these objectives, the researcher worked on researching and reviewing researches and books related to this subject, trying to extract all that related to the contracts of Mudaraba company and comprehend all its old and modern types. The researcher was not limited to books in printed libraries. Rather, the researcher tried to seek use of modern audiovisual means, meet and ask many specialists, trying to take benefit from them as much as possible, and survey the public opinion, trying to know the extent of their knowledge about the transactions conducted by Islamic banks. The researcher also tried to collect everything that could be useful and extracted the essence from all this. The study concluded that contracts of Mudaraba company are among the most important contracts, if not the most important among other companies, because they contain a lot of financial transactions and expand to include most of the Islamic banking transactions. The researcher has also found a strong relationship between Islamic banks and contracts of Mudaraba company, because they are considered to be among the most important alternatives to usury and other [Islamically]forbidden transactions. Islamic banks have been so interested in this contract due to the popular demand. This type is one of the easy and appropriate contracts to Islamic law. Moreover, this contract is of great importance in helping eliminating unemployment and beggary through providing job opportunities for the unemployed and those with expertise in these fields. One of the characteristics of this contract is its flexibility and developing potential to suit all times. Therefore, the researcher recommends that more attention should be paid to this type of contracts because of its capacity and ease of application in all Islamic banks. The researcher also recommends the need of establishing an [Islamically] legitimate supervision body for Islamic banks, which follows-up and monitors the process of these operations in Islamic banks as well as issues laws and regulations that oblige all banks to work according to them and punish those who violate them. The Islamic countries should also adopt the Islamic economy system for its greatness and justice, work according to it in banking transactions, encourage students to study and develop it, and establish a central Islamic bank that deals with halal, not usury which Allah has forbidden when said: "and Allah has permitted trading and forbidden Riba [usury]" Al Baqarah (2, 275). The researcher also recommends the need of developing the Islamic economy system, and consequently developing these contracts and transactions in line with the modern era and spreading this system to all countries of the world due to its justice and fairness to the oppressed.en_US
dc.language.isoaraen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectKatılım bankacılığıen_US
dc.subjectParticipation bankingen_US
dc.subjectMudarebeen_US
dc.subjectPartnershipen_US
dc.subjectSözleşmeleren_US
dc.subjectContractsen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectİslam ekonomisien_US
dc.subjectIslamic economyen_US
dc.subjectİslami kuruluşlaren_US
dc.subjectIslamic institutionsen_US
dc.subjectŞirketleren_US
dc.subjectCompaniesen_US
dc.titleMudarebe şirketlerinin akitleri ve çağdaş uygulanırlığıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage181en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorZafeni, Abdulelah Al
dc.identifier.yoktezid480334en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record