Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAlpago, Hasan
dc.contributor.authorSavukduran, Hasan Hüseyin
dc.date.accessioned2022-03-10T13:41:58Z
dc.date.available2022-03-10T13:41:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=as2oTjW5jfr9IKSvmCdJYsfMDvdKTEou65E_hMissUEHTqxEaJY2F15h6JOrnRyN
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3879
dc.description.abstractDünya genelinde ekonomik çalkantılar son yıllarda artmış durumdadır. Siyasal çalkantılara paralel olarak gelişen bu durum, ülkelerin belirlemiş oldukları para politikalarında da değişime gidilmesine yol açmaktadır. Bu politikaların başında da para basma miktarlarında meydana gelen değişimler yer almaktadır. Araştırma kapsamında ülkelerin para basma miktarları ile Gayri Safi Milli Hasıla'ları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı; Belirli periyotlarda dünyada yaşanan kriz dönemlerinde ülkelerin para arzı politikaları kriz ortamına göre değişkenlik gösterme ihtimallerine karşı kriz dönemlerinin dışında ve günümüze en yakın dönem olan 2014-2017 yılları arası dönem seçilmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki bölümler yer almaktadır: Bu amaçla da ilk bölümde ekonomik sistem ve para politikası kavramlarına yer verilerek para politikasının amaçlarından, stratejilerden ve para politikası araçlarından bahsedilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde senyoraj ve para basma kavramları üzerinde durularak kavramsal açıklamaya, optimal senyoraj teorisine ve senyoraj ile ekonomik veriler arasındaki ilişkilere yer verilmiştir. Araştırmanın üçüncü ve son bölümünde ise G-20 ülkelerinin 2014-2017 yılları arasındaki para basma miktarlarına ve GSMH değerlerine yer verilerek iki veri arasındaki ilişkinin boyutları ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractEconomic turbulence has increased throughout the world in recent years. This situation, which develops parallel to the political turbulence, also leads to changes in the monetary policies that countries have determined. At the beginning of these policies are the changes in the amount of money being paid. Within the scope of the research, the relationship between the amount of money printed by the countries and the Gross National Product has been examined. For this purpose, in the first part, the concepts of economic system and monetary policy are mentioned and the purposes of monetary policy, strategies and instruments of monetary policy are mentioned. In the second part of the research, conceptual explanations, optimal senyorage theory, and the relationship between senyoraj and economic data are given. In the third and final part of the study, the amount of money between 2014 and 2017 and the GNP values of the G-20 countries were examined and the dimensions of the relationship between the two data were discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectG-20 ülkelerien_US
dc.subjectG-20 countriesen_US
dc.subjectGayri safi milli hasılaen_US
dc.subjectGross national producten_US
dc.subjectPara basmaen_US
dc.subjectCoinageen_US
dc.subjectPara politikalarıen_US
dc.subjectMonetary policiesen_US
dc.subjectSenyorajen_US
dc.subjectSeigniorageen_US
dc.subjectSenyoraj, para basma, GSMH, G-20en_US
dc.subjectSenyoraj, coin, GNP, G-20en_US
dc.titleÜlkelerin senyoraj hakkını kullanması ve yıl içinde gayri safi milli hasılaya göre para basma miktarlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe use of countries for the use of senyoraj rights and the investigation of money printing amount in the year in the yearen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSavukduran, Hasan Hüseyin
dc.identifier.yoktezid537944en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record