Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKırkıç, Kamil Arif
dc.date.accessioned2022-04-20T06:46:49Z
dc.date.available2022-04-20T06:46:49Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKırkıç, K. A. (2017). İngilizce Öğreniminde İnovatif Bir Teknik Uygulaması: Boray Tekniği'nin Ortaokul Beşinci ve Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 214-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bseusbed/issue/30015/305440en_US
dc.identifier.issn2548-088X
dc.identifier.issn2548-088X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/3960
dc.description.abstractGelişen iletişim ağları İngilizce iletişim kurmayı gerekli hale getirmiş, ülkemizde de İngilizce öğretimi ilköğretimden yükseköğretime kadar zorunlu bir ders konumuna gelmiştir. İngilizce dersi ilkokuldan Yükseköğrenimin sonuna kadar zorunlu olmasına rağmen, öğrenme ve iletişim kurma bakımından uzun yıllar İngilizce öğrenimi gören öğrencilerin, bu süreç sonunda özellikle konuşma becerilerinde yeterli olmadıkları görülmektedir. BT (Boray Tekniği) öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için geliştirilmiş ve ülkemizde İngilizce öğrenmeye çalışanların özellikle konuşma becerilerini geliştirerek İngilizce öğrenmelerini sağlayan, ülkemize özgü ve oldukça yeni bir İngilizce öğrenme tekniğidir. Bu çalışmada BT’nin ortaokul beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenme başarılarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada yer alan sınıfların (beşinci ve yedinci sınıflar), her bir düzeyinden, ikişer sınıf araştırmada incelenmiştir. Sınıflardan biri, toplam İngilizce dersinin bir kısmında BT uygulaması yapılan, diğeri ise İngilizce dersinin hiçbir bölümünde BT uygulanmayan kontrol sınıfı olarak çalışmada yer almıştır. Çalışmanın sonucunda, elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile BT’nin yeni ve özgün bir teknik olarak, öğrencilerin İngilizce öğrenmesine önemli ölçüde katkı sağladığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractDeveloping communication networks made English a necessity as well as making it a must in English education in Turkey starting from elementary schools to universities. Despite the fact that English is compulsory from elementary school to high school, the students who have learned English for many years aren’t that capable of learning English and establishing a commmucation in English. Especially, they fall short of speaking skills. BT(Boray Technique) is a unique technique for it was developed to enable especially Turkish students to learn English by improving their speaking skills. This study is done in order to indicate the effects of BT on 5th and 7th graders. From each level, two different classes were used to measure the effect of BT on the achievement levels of students. One of the classes was taught with BT in some part of English lessons, but there was no BT applications in the control class. At the end of this study it was determined that BT as a new and unique technique substancially contributes to students’ learning English.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBilecik Şeyh Edebali Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofBilecik Şeyh Edebali University Journal of Social Sciences Instituteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngilizce öğrenimien_US
dc.subjectBoray Tekniğien_US
dc.subjectİngilizce başarı düzeyien_US
dc.subjectİngilizce öğrenme tekniğien_US
dc.subjectLearning Englishen_US
dc.subjectBoray Techniqueen_US
dc.subjectEnglish achievement levelen_US
dc.subjectEnglish learning techniqueen_US
dc.subjectMiddle school English achievementen_US
dc.titleİngilizce öğreniminde inovatif bir teknik uygulaması: Boray Tekniği'nin ortaokul beşinci ve yedinci sınıf öğrencilerinin İngilizce öğrenme düzeylerine etkisien_US
dc.title.alternativeAPPLICATION OF AN INNOVATIVE TECHNIQUE IN LEARNING ENGLISH: THE EFFECT OF BORAY TECHNIQUE ON THE LEARNING LEVELS OF SECONDARY SCHOOL FIFTH AND SEVENTH GRADE STUDENTSen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridKamil Arif Kırkıç |0000-0002-8902-437Xen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage214en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKırkıç, Kamil Arif


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record