Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKökalan, Özgür
dc.contributor.authorKeskin, Meltem
dc.date.accessioned2019-06-27T12:38:05Z
dc.date.available2019-06-27T12:38:05Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationKeskin, M. (2014). Katılım bankalarında kurumsal sosyal sorumluluk. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/403
dc.description.abstractFaizsizlik prensibini benimseyen ve finansal ihtiyaçlarını bu ilkeler doğrultusunda gidermek isteyen halk katılım bankalarını tercih etmektedir. Her kurum gibi katılım bankalarının da topluma karşı kanuni ve sosyal sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çerçevede kurumsal olmanın getirdiği sorumluluklar, finansal hizmetlerin dışında sosyal ve kültürel alanlara da katkı yapmayı gerektirmiştir. Kurumsal kimliklerin kültür ve sanatla desteklendiği projeler Kurumsal Sosyal Sorumluluk adıyla literatürde kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada Katılım Bankalarının günümüze kadar yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilmiş, bugünkü durumlarının bilimsel yöntem ve araştırma metodlarıyla bir fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractPeople who adopt the principle of interest-free banking and who want to meet their financial needs in accordance with this principle prefer participation banks. Like every institution, also participation banks have legal and social responsibilities towards to society. In this respect, responsibilities of being corporate require to contribute to social and cultural fields besides financial services. Projects that promote corporate profiles with culture and art took a place in the literature namely Corporate Social Responsibility. At this work, social responsibility projects that are made by participation bank from the past to the present were mentioned, current situations were tried to figure by making use of scientific and research methods.en_US
dc.description.tableofcontentsKurumsal Sosyal Sorumluluk -- Sosyal Sorumluluk Kavramı -- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tanımı -- Kurumsal Sosyal Sorumlulukla İlgili Kavramlar -- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları -- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi -- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları -- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri -- Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Avantajları -- Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Dezavantajları -- Katılım Bankalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKatılım Bankalaren_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluken_US
dc.subjectParticipation Banksen_US
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen_US
dc.titleKatılım bankalarında kurumsal sosyal sorumluluken_US
dc.title.alternativeCorporate social responsibility at participation banksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKeskin, Meltem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record