Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇimen, Latife
dc.contributor.authorÖren, Ayşe Neslihan
dc.date.accessioned2019-06-28T07:34:30Z
dc.date.available2019-06-28T07:34:30Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationÖren, A. N. (2014). Öğrencilerin dershaneye yönelik düşüncelerinin analizi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/438
dc.description.abstractEğitim, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlığın çağdaşlaşması, ilkel toplumlardan medeni toplumlar haline gelmesi, eğitim sayesinde gerçekleşmiştir. Eğitim- öğretim şekilleri ve eğitimin verildiği alanlar, insanlığın farklı dönemlerinde çeşitlilik göstermiştir. Başlarda, hayatta kalmak, düşmanla mücadele etmek gibi hedefleri olan eğitim, zaman içerisinde insanlığın da gelişmesi ile toplumları çağdaşlaşmanın üst sınırlarına taşıyacak, bir araç görülmüştür. Eğitim, zamanla gelişerek, kendine özgü birimleri olan büyük bir sistem halini almıştır. Sistem özelliğinden kaynaklanan bir gereklilik olarak, eğitim sisteminde de alt birimlerde gerçekleşecek bir aksaklık, bütün sistemin varlığını tehlikeye sokacak niteliktedir. Eğitim sistemini etkileyen unsurlar olan eğitim reformları, siyasetin etkisi, eğitim yönetimi, ulusal birlik duygusu, din etkisi, ülkenin coğrafi etmenleri, ülkenin demografik etmenleri, toplumdaki sosyal sınıf etkisi, dil etkisi ve ekonomik etmenler gibi eğitim üzerinde doğrudan etkili, yaptırım gücü yüksek olan unsurlardır. Ülkemizdeki eğitim kurumları, artan nüfusu, değişen ekonomik şartları ve yönetimde bulunan her siyasi görüşün kendi fikirlerini eğitime yansıtmak istemesi gibi nedenlerle kendilerini yeteri kadar yenileyememiş ve yeterli gelişimi gösterememiştir. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye çıkamayan eğitim sisteminin karşısında eğitim kurumlarına alternatif olarak görülen ve eğitime destek sağlayan özel öğretim kurumları ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 1960'lı yıllara kadar, üniversite çağındaki nüfusun ve okullaşma oranının düşük olması sebebiyle üniversiteye giriş, sınav haricinde bazı yöntemler ile yapılmaktaydı. Ancak, hızla artan nüfus ve okullaşma oranı karşısında üniversitelerin sayısı yetersiz kalmış ve sınav sistemine geçilmiştir. Üniversite çağında olan nüfusun ve bu nüfusta okullaşma oranının fazla olduğu çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de üniversiteye giriş, sınavlar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu sınavda başarı sağlamak ve iyi bir eğitim almak isteyen öğrenciler ve öğrenci velileri yetersiz gördükleri eğitim sisteminin tamamlayıcısı olarak gördükleri dershanelere yönelmişlerdir. Hızla artan dershane sayısı bazı kesimler tarafından, okullara alternatif oldukları ve toplumun okullara olan güvenini azalttığı, dershaneye giden ve gidemeyen öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği oluşturduğu gibi gerekçeler ile eleştirilmektedir. Dershaneler, mevcut olan bir ihtiyaçtan doğmuştur ve merkezi sınavlar gibi seçme sınavlarının varlığı ve okullarda verilen öğretim tarzının bu sınavlarda başarıyı arttırmaya yönelik olmaması devam ettikçe bu ihtiyaç da devam edecektir.en_US
dc.description.abstractEducation is as old as human history. The modernization of humanity and the transformation of primitive socities to civilized socities have been realized by education. Education-tuition skills and the fields that educations delivered have been varied at different eras of humanity. At the early stages the target of education has been for the survival and the struggle with the enemies. As time passed it has been seen as a vehicle that will bring the socities to the upper level of modernization with the evolution of humanity. Education has been developed in the course of time and turned out to be a system that has its own functions. A defect that will happen at the lower level of the system that might happen because of the speciality of the system can jeopardize the existence of the whole system. Education reforms, the impact of politics, the managemetn of education, the feeling of national union, the impact of religion, the geographical factors of the country, the impact of the social classes in the society are the facts with high sanction that affect the education system . In our country, the education organizations did not renew and improve itself sufficiently because of the rising population, variable economical circumstances and the political views of the government that want to reflect their own view to the education. Private teaching organizations came into being as an alternative against the education organizations that lack to respond to the needs of the society. In Turkey, entrance to the university has been done with some other methods rather than exam because the population of students at the age of university education is low when compared to the whole population till the 60's. However, the number of universities became insufficient because of the highly rising population of the students and it brought the need to pass the system of examination. The entrance to the university has been done via exams in our country like the other countries which have high population of students at the age of university education. Some people complain about the private establishments which' number increase highly because they are alternative to the schools, they decrease the trust of the society to the schools and they form inequality of opportunities among the students that can go or cannot go to the private establishments. Private establishments came into being because of a current need and this need will continue with the existence of central exams like selection exams and the teaching skills at schools that do not intend to increase the success in these exams.en_US
dc.description.tableofcontentsEğitim-Öğretim Kavramları -- Eğitimin Tanımı -- Eğitimin Amaçları -- Türk Eğitim Sisteminin Amaçları -- Eğitimin Fonksiyonları -- 2.5. Öğretim Nedir? -- Öğrenme nedir? -- Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Arasındaki İlişki -- Türk Eğitim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi -- Türk Milli Eğitim Sistemi -- Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı -- Örgün Eğitim -- Yaygın Eğitim -- Bütçeden Eğitime Ayrılan Pay -- Özel Dershanelerin Tanımı ve Amacı -- Özel Dershanelerin İşlevselliği -- Özel Dershaneler İle İlgili Mevzuaten_US
dc.description.tableofcontentsEğitim-Öğretim Kavramları -- Eğitimin Tanımı -- Eğitimin Amaçları -- Türk Eğitim Sisteminin Amaçları -- Eğitimin Fonksiyonları -- Öğretim Nedir? -- Öğrenme nedir? -- Eğitim-Öğretim ve Öğrenme Arasındaki İlişki -- Türk Eğitim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi -- Türk Milli Eğitim Sistemi -- Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı -- Örgün Eğitim -- Yaygın Eğitim -- Bütçeden Eğitime Ayrılan Pay -- Özel Dershanelerin Tanımı ve Amacı -- Özel Dershanelerin İşlevselliği -- Özel Dershaneler İle İlgili Mevzuaten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim Sistemien_US
dc.subjectÖSYMen_US
dc.subjectDershaneleren_US
dc.subjectSystem of Educationen_US
dc.subjectPrivate Teaching Institutionen_US
dc.titleÖğrencilerin Dershaneye Yönelik Düşüncelerinin Analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of students's ideas abaout training centeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÖren, Ayşe Neslihan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record