Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCanatan, Kadir
dc.date.accessioned2019-06-28T13:22:59Z
dc.date.available2019-06-28T13:22:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationCanatan, K. (2017). Şerif Mardin’in İslam hakkındaki eserlerinin eleştirel değerlendirilmesi. Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 1-12en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/492
dc.description.abstractŞerif Mardin’in çalışmalarında din (İslam) konusu önemli bir yer tutmaktadır. Bu konuda yazdığı gerek makaleler gerekse kitaplar önemli bir hacme sahip olmakla kalmıyor, ele aldığı konularda da önemli tahlillerde bulunmaktadır. Ona göre Türkiye’de din ve din-siyaset ilişkisi, başka Müslüman ülkelerle kıyaslanması zor, özgün bir biçim arz etmektedir. Bu özgünlük nedeniyle Mardin, ne Batılı-oryantalist ne de Kemalist tezlere katılır. Bununla birlikte söz konusu çevrelerin ortaya koyduğu problemler ve tezler etrafında yazıp çizdiği için pek de bağımsız ve orijinal olduğu söylenemez. Hatta kullandığı kaynaklar ve dili bakımından çoğunlukla Batılı oryantalist literatüre bağlıdır. Kısacası Şerif Mardin’in İslam’a bakışı dışardan, sosyolojik, analitik ve tarihseldir.en_US
dc.description.abstractReligion (Islam) has an important place in the works of Şerif Mardin. He has a considerable amount of articles and books on this subject in which he sets forth vital analyzes. According to him, religion and religion-politics association in Turkey, is difficult to compare with other Muslim countries since it poses an original way. Because of this authenticity, Mardin participates in neither Western- Orientalist nor Kemalist theses. However, it can not be said that his view of Islam is totally independent and original because it draws around the problems and theses that surrounds both views. Even in terms of the resources and language he uses, it is mostly connected to the Western Orientalist literature. In short, Sherif Mardin's view of Islam is external, sociological, analytical and historical.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞerif Mardinen_US
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectTürkiye İslamıen_US
dc.subjectİslamcılık ve Oryantalizmen_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectTurkish Islamen_US
dc.subjectIslamism and Orientalismen_US
dc.titleŞerif Mardin’in İslam hakkındaki eserlerinin eleştirel değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeCritical evaluation of Şerif Mardin’s works about Islamen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridKadir Canatan |0000-0001-5098-5205en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorCanatan, Kadir


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record