Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMollaibrahimoğlu, Süleyman
dc.contributor.authorLebit, Elif Saliha
dc.date.accessioned2019-07-02T09:36:08Z
dc.date.available2019-07-02T09:36:08Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationLebit, E. S. (2018). Kur'an ilimleri bağlamında İbrahim suresi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/583
dc.description.abstractKur'ân-ı Kerim, ilahî mesajlardan oluşan Allah kelâmıdır ve Hz. Peygamber'in edebî en büyük mucizesidir. Aynı zamanda Müslümanlar için eşsiz bir rehberdir. İnsanları küfür karanlığından iman aydınlığına davet eden son semavi kitaptır. Bu yüce Kitap 114 sureden oluşmaktadır. İbrahim suresi, Mekkî sureler arasında bulunmakta olup, Mekkî surelerin özellik ve niteliklerine sahiptir. Genelde surede, Hz. Musa ve Hz. İbrahim'le birlikte az da olsa diğer peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte, iman ve küfür arasında örneklemeler ve mukayeselere yer verilmektedir. Surede Kur'ân sıralamasında 14. Sure, nüzûl sırasına göre ise 70. sure olarak bilinmektedir. Heca harfleriyle başlayan sureler arasında yer almaktadır. Tezimizde Hz. İbrahim'in adını taşıyan söz konusu surenin Kur'ân ilimleri bağlamında incelenmesi hedeflenmiştir. Zira bugüne kadar bu konuda tasarladığımız şekilde yapılmış herhangi bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmamızda önce ayetler gruplar halinde metin olarak yazıldıktan sonra izaha muhtaç bazı kelimelerin kelime anlamları verilmiş, ayrıntılara girilmeden usulüne göre hangi kökten türetildikleri, kök anlamları yanında ayetteki anlamları kaydedilmiştir.Yine aynı grup ayetlerin meallerinin yanı sıra ayetlere ilişkin kısa açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra Kur'ân ilimleri kapsamına giren konular hakkında yeri geldikçe özet bilgi verilmiş ve bu konular hakkında suredeki ilgili ayetlerden gösterilen örnekler ışığında, yorum ve değerlendirmeler yapılmıştır. Böylece İbrahim suresinde Kur'ân ilimleri bağlamında ele alınacak konuların nitelik ve nicelik açısından hangi boyutta yer aldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde de genel bir değerlendirme yapılarak varılan sonuçlar hakkında özet bilgi verilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Holy Qur'an is the Word of Allah with clear messages and commands in order to guide Human Beings "from darkness to light " as mentioned in Surah Ibrahim. This Final Revelation is the greatest miracle given to Prophet Mohamed (pbuh) . It consists of 114 surahs . Surah Ibrahim is revealed during the Meccan period and it displays the features of the Meccan surahs. Surah Ibrahim briefly covers some of the stories of prophet Ibrahim (pbuh) along with some other prophets such as prophet Moses (pbuh). The main theme of this surah is to draw attention to the differences between Faith and Disbelief by giving analogical comparisons as well as examples with parables. Although its revelation order is the 70th, it is the 14th surah in the Qur'an and starting with the Muqatta'at letters. Our aim is to study surah Ibrahim in the context of Qur'anic sciences. The main reason we have chosen Surah Ibrahim is that, up until now, we have not come across any corresponding academic study of Surah Ibrahim with respect to Qur'anic sciences.So we have taken up this great task to achieve the aforementioned aim. Firstly,we display the verses of Surah Ibrahim in order and then analyse some of the seemingly vague and ambigous words with regards to their syntactic and etymological roots.We also interpret these verses within a specific context. We also show the possibility of different interpretations by applying the methods within Qur'anic sciences with concise and clear remarks .We then explained such methods with examples qualitatively and quantiatively. Finally,we have mentioned our inferred conclusions and finished with a brief discussion of our interpretation and understanding of Surah Ibrahim.en_US
dc.description.tableofcontentsAna Hatlarıyla Kur’ân İlimleri -- Kur’ân İlimleri Bağlamında İbrahim Suresi -- Ayet, Kelime ve Harf Sayısıen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’ânen_US
dc.subjectİbrahim Suresien_US
dc.subjectKur’ân İlimlerien_US
dc.subjectBağlamen_US
dc.subjectThe Holy Qur'anen_US
dc.subjectSurah of İbrahimen_US
dc.subjectQur’anic Sciencesen_US
dc.titleKur'an ilimleri bağlamında İbrahim suresien_US
dc.title.alternativeSurah Ibrahim ın the context of the Qur'anic sciencesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorLebit, Elif Saliha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record