Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBölüktaş, Rukiye Pınar
dc.contributor.authorÖzer, Zülfünaz
dc.contributor.authorYıldırım, Dilek
dc.date.accessioned2019-07-02T12:56:53Z
dc.date.available2019-07-02T12:56:53Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBölüktaş, R. P., Özer, Z., Yıldırım, D. (2018). Uluslararası hemşirelik andının mesleki değerler açısından incelenmesi. Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(13), 83-98.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/597
dc.description.abstractHemşirelik, geçmişten günümüze kadar kültürel, sosyal ve teknolojik değişimler ile kendini sürekli yenilemeyi başaran; birey, aile ve toplumun sağlık ve esenliği ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. Hemşireliğin temel işlevleri; birey, aile ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, sürdürmek ve geliştirmektir. Profesyonel değerler hemşirelik uygulamalarının kaynağıdır. Hemşirelik mesleğindeki beş temel değer insan onuru ve saygı, eşitlik, adalet, alturizm ve doğruluktur. Hemşirelik mesleğinde, 20. yüz yıla kadar etik ilke ve kurallar hemşirelik andı ile belirlenmiş olup, hemşirelik andı mesleğin ilk etik kodları olarak kabul edilmiştir. İlk hemşirelik yemini (Nightingale Andı) 1893 yılında Lystra Gretter’in başkanlığını yaptığı hemşirelik komitesi tarafından oluşturulmuş; 1965 yılında Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından modifiye edilmiştir. Hemşirelik öğrencileri mezun olmadan önce mesleğe ve hasta bakımına taahhütlerini ifade etmek üzere hemşirelik yemini etmektedirler. Bu makalede, Uluslararası Hemşirelik Andı mesleki değerler çerçevesinde incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractNursing is an applied health discipline that deals with the health and wellness of the individual, family and society that has succeeded in constantly renewing itself with the cultural, social and technological changes from the past to the day. Basic functions of nursing are protect, maintain and improve the health and wellness individual, family and society. Professional values are sources for nursing practices. The core values in the nursing profession are equality, human dignity, altruism, justice and truth. In nursing, until twenty century, ethics rules are determined by nursing pledge. Nursing pledge is accepted as the first ethics codes in nursing. The first nursing pledge, named as Nightingale Pledge, was formulated by a nursing committee of which Lystra Gretter was chairman in 1893, and it was modified by International Council of Nursing in 1965. Nursing Pledge is recited by nurses before graduating from nursing school, indicating their commitment to professionalism and patient care. In this article, we have reviewed International Nursing pledge by means of nursing values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofÇekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / Cekmece IZU Journal of Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectMesleki değerleren_US
dc.subjectHemşirelik andıen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectProfessional valuesen_US
dc.subjectNursing pledgeen_US
dc.titleUluslararası hemşirelik andının mesleki değerler açısından incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridZülfünaz Özer |0000-0002-2431-2346en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBölüktaş, Rukiye Pınar
dc.institutionauthorÖzer, Zülfünaz
dc.institutionauthorYıldırım, Dilek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record