Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUsta, Aydın
dc.contributor.authorGüler, Alizerduş
dc.date.accessioned2019-07-03T11:53:40Z
dc.date.available2019-07-03T11:53:40Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationGüler, A. (2018). III. Haçlı seferi (1189-1192). (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/651
dc.description.abstractHaçlı Seferleri; Papa II. Urbanus'un çağrısıyla başlayan, Doğu ve Batı dünyasını iki asır (1095-1272) boyunca Ön Asya'da karşı karşıya getiren bir dizi askerî-siyasî harekâtın hâkimiyet kurma mücadelesidir. Bu girişim I. Haçlı Seferi (1095-1101) ile başlamış, neticesinde Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus'ta Haçlı devletleri kurulmuştur. Bu dört devletle beraber Ürdün ötesi, Filistin sahil şeridi ile Sûriye topraklarının bir kısmı Haçlıların eline geçmiştir. Diğer taraftan kendi aralarında iç çatışmalarla enerjilerini tüketen Müslümanlar ise uzun süre Haçlılara karşı savunma pozisyonunda kalmışlardır. Nihayetinde İmadeddin Zengi'nin Urfa'yı geri almasıyla (1144) başlayan savunmadan karşı saldıraya geçme dönemi, Nureddin Zengi'nin Sûriye'yi birleştirmesiyle yeni bir ivme kazanmıştır. Ardından Selahddin Eyyubi'nin Mısır'da düzeni sağlaması, peşinden Mısır ve Sûriye'yi birleştirmesiyle yükselişe geçen Müslüman gücü karşısında tutunamayan Haçlı ordusu, Hittin Savaşı'nda (1187) yok edilmiştir. Bu zaferden sonra başlayan Müslüman kuvvetlerin tüm yerleşkeleri geri almasıyla sonuçlanan fetih dalgası Kudüs fethi ile sonuçlanmış ve Haçlıların bir asırlık kazanımlarını kaybetmesine yol açmıştır. Fakat Hıristiyan dünyasının bu duruma karşı cevabı gecikmemiş, III. Haçlı Seferi ile karşılık vermişlerdir. Başta olduğu gibi Papa, Avrupa'da kutsal ateşi yeniden alevlendirmiş ve tüm Avrupa'yı harekete geçirmiştir. Ardından Almanya, İngiltere, Fransa, Sicilya, Avusturya; asiller, baronlar ve tüm ulusların şövalyeleri Kudüs'ü geri almak için Filistin'in kral ve prenslerine, Templier ve Hospitalier şövalyelerine katılmışlardır. Neticede Alman İmparatoru ölmüş, krallar geri dönmüş, kavgacı ve tutucu şövalyeler Filistin topraklarına gömülmüştür. Akabinde III. Haçlı Seferi 3 Eylül 11 1192'de Remle Antlaşması'yla sona ermiştir. Anlaşma üç yıl sekiz ay; karada ve denizde sürecek şekilde imzalanmıştır. Anlaşma akdine göre; hacılar kutsal bölgeleri sivil ve silahsız serbestçe ziyaret edebilecek, Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbirlerinin ülkelerinde serbestçe seyahat ve ticaret yapabilecek ve Askalan şehri yıkılacaktır. Ancak Selahaddin Eyyubi, başta Kudüs'ün alınması için harcadığı enerjisinin çok daha fazlasını III. Haçlı Seferi ordularına karşı onu korumak için ortaya koymuştur. Tutkuyla bağlı olduğu Kudüs'ü onlara geri vermemiştir. Karşı tarafta ise Batı adına tüm imkânlarıyla savaşan Aslan Yürekli Richard hedefi olan Kudüs'ü geri alamadan ülkesine dönmek zorunda kalmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Crusades; is the struggle to establish dominance of a series of military-political operations that began with the call of the papal and subjected to the East and West in Asia Minor for two centuries (1095-1272). As a result of this attempt which began with the First Crusade (1095-1101), Crusader states were established in Urfa, Antioch, Jerusalem and Tripoli. Together with these four states, some lands beyond Jordan, the Palestinian coastline and some part of the Syrian land have been captured by the Crusaders. On the other hand, Muslims who consumed their energies with their internal conflicts stayed in a defensive position against the Crusaders for a long time. The period of transition to counter-attack, which eventually began with the retake of Urfa by Imadeddin Zengi (1144), has gained new impetus when Nureddin Zengi united Syria. After that, order provided in Egypt by Saladin Ayyubi, the Crusader army which could not stand against the rising Muslim power by the combination of Egypt and Syria, was destroyed in the Battle of Hittin (1187). The wave of conquest after this victory, which resulted in Muslim forces returning all the settlements after, opened a road to the conquest of Jerusalem and led the Crusaders to lose their a century-old achievements. In response to this situation, the Christian world was not delayed. They responded with the Third Crusade. As in the beginning, the Pope has rekindled the holy fire in Europe and moved all of Europe into action. Then Germany, England, France, Sicily, Austria; noblesses, barons and knights of all nations joined the kings and princes of Palestine, Knights Templar and Knights Hospitaller to take back Jerusalem. As a result, the German emperor died, the kings returned, the aggressive and conservative knights were buried in Palestinian lands. Then, The Third Crusade ended on 3 September 1192 with the Treaty of Remle. The agreement was signed for three years 13 and eight months both on land and at sea. According to the agreement; Muslims and Christians would be able to freely travel and trade in the countries of each other and the city of Askalan would be destroyed. However, Salahaddin Ayyubi, put forth much more than the energy which he had spent for the conquest of Jerusalem, against The Third Crusade armies in order to protect it. He did not give back the city to them, that he was enthusiastically attached to Jerusalem. On the other side, Richard the Lionheart, who fought with all his capabilities on behalf of the West, had to return to his country without getting back Jerusalem, which he aimed for.en_US
dc.description.tableofcontentsİngiliz ve Fransızların Bitmeyen Çekişmeleri -- Kutsal-Roma Cermen İmparatorluğu ve Bizans Rekabeti -- Bizans ve Norman Mücadelesi -- Kudüs Fethi'nden Sonra Doğu Ve Batıda Gelişen Olaylar -- Sûr’da Konrad’ın Direnişi -- Papa VIII. Gregorius’un Haçlı Seferi Çağrısı -- Selahaddin Eyyubi’nin İkinci Sûr Kuşatması -- Antakya Çevresindeki ve Mavera-i Ürdün’deki Kalelerin Fethi -- Akkâ Kuşatmasının Başlaması -- Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın Haçlı Seferi -- Akkâ Kuşatması Sırasında Doğudaki Haçlıların Durumu -- III. Haçlı Seferi’nde Kadınların Rolü -- İngiltere ve Fransa Krallarının Avrupa’dan Çıkışları -- Aslan Yürekli Richard’ın Kıbrıs’ı İşgalien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIII. Haçlı Seferien_US
dc.subjectSelahaddin Eyyubien_US
dc.subjectAslan Yürekli Richarden_US
dc.subjectFriedrich Barbarossaen_US
dc.subjectPhilippe Augusteen_US
dc.subjectAkkâen_US
dc.subjectArsufen_US
dc.subjectRemle Antlaşmasıen_US
dc.subjectThe Third Crusadeen_US
dc.subjectSaladin Ayyubien_US
dc.subjectRichard the Lionhearten_US
dc.subjectFrederick Barbarossaen_US
dc.subjectPhilippe Augustusen_US
dc.subjectAcreen_US
dc.subjectArsufen_US
dc.subjectTreaty of Remleen_US
dc.titleIII. Haçlı seferi (1189-1192)en_US
dc.title.alternativeThe third crusade (1189-1192)en_US
dc.title.alternative3. Haçlı seferi (1189-1192)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorGüler, Alizerduş


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record