Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKanger, Faruk
dc.contributor.authorKuloğlu, Rahime
dc.date.accessioned2019-07-03T12:04:01Z
dc.date.available2019-07-03T12:04:01Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationKuloğlu, R. (2018). Yönetici görüşlerine göre imam hatip ortaokullarındaki hafızlık projesinin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/661
dc.description.abstractÜlkemizde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2014- 2015 eğitim öğretim yılında itibaren milli eğitime bağlı imam hatip orta okullarında eğitime ara vermeksizin hafızlık yapma imkânı tanınmıştır. Proje kapsamında hafızlık eğitimi imkânı sunan okullar bakanlık tarafından proje orta okul kapsamına alınmış, uygulamaya esas olacak bazı yönetmelikler ve vizyon belgesi devreye sokulmuştur. Kuran ezberi açısından en verimli dönem ile ülkemizde zorunlu örgün eğitim döneminin çakışıyor olması bu ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Zira ana okuluna başlama öncesi hafızlık eğitimi için ziyadesiyle erken, zorunlu örgün eğitimin bittiği en erken yaş olan 17 ise geç bir zaman dilimidir. Hatta çoğunlukla üniversite eğitimi ara vermeksizin başladığından gençler hafızlık yapmak istedikleri halde zaman aralığını bulamamaktadır. Bu problemin çözümü maksadıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü örgün eğitimi aksatmadan Kur'an-ı Kerim in tamamını ezberlemek isteyen öğrenciler için model arayışına girmiş ve mevcut proje geliştirilip uygulamaya başlanmıştır. Bu çalışmada Örgün Eğitimde Hafızlık projesi olgusal bir bakış açısı ile incelenerek değerlendirme yapılmıştır. Örgün eğitimde hafızlık projesinde neden ihtiyaç duyulmuştur, uygulama ile ilgili yönetimsel yaklaşımlar nedir, projenin hedefleri nelerdir, sonlandırma ile ilgili ne tür güçlükler vardır, çözümü için nasıl tedbirler alınmalıdır sorularına cevap aramak ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak için sahada çalışma yapılmıştır. Türkiye genelinde proje kapsamına alınan imam hatip orta okullarında ve programı uygulayan imam hatip orta okullarında görev yapan 11 yönetici ve proje koordinatörlerinin görüşlerine müracaat edilmiş yapılan anket sonucunda ortaya çıkan bulgular tartışılarak örgün eğitiminde hafızlık eğitimi çok yönlü incelenmiştir. Varsa sorunlar tespit edilmiş çözüme yönelik öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe academic year of 2014 – 2015 onwards, students taking education in Imam Hatip secondary schools that are affiliated to the Ministry of National Education have been able to make memorization of Qur'an without interruption of their education programmes. Within the scope of this project, the schools that are providing education of memorizing Qur'an have been taken into the scope of "Project School" by the ministry of National Education, some regulations and vision documents that are essential for implementation have been put into effect. Overlap of the most productive period in terms of memorizing the Qur'an and formal education period in our country has been emerging this need. In fact, period before Kindergarden school is very early time and 17 age period after the completion of compulsory formal education is a late time for memorizing the Qur'an. In reality, Since our university education in our country starts restlessly, our young generation does'nt have the opportunity for the necessary time for Qur'an education. With the aim of solving this problem, the General Dırectorate Of Relıgıon Teachıng under the Ministry of National Education entered into the search for a model for the students who want to memorize the whole Qur'an without paralysing the formaL education and the existing project was started to be developed and applied. In this study, the Project of memorizing Qur'an in formal compulsory education was examined and evaluated with a scientific point of view. This study was made in field to contribute to the development of the Project and answer the questions of "Why the Project of memorizing Qur'an is needed, what are the administrative approaches related to the application, what are the goals of the project, which difficulties are associated with the comletion of the project, how to take measures to solve the problem of the memorizing". The opinions of the 11 administrators and project coordinators working in the Imam Hatip secondary schools taken into this project by Ministry of National Education was examined, the findings of the questionnaire which have been applied to school administrators and project coordinators were analyzed and the education of the memorizing Qur'an in the formal education was examined in all aspects. In addition, If there has been problems identified, proposals for solution have been presented.en_US
dc.description.tableofcontentsHafızlığın Tanımı ve Önemi -- Hafızlık Eğitimine İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri -- Asr- ı Saadetten Günümüze Hafızlık Eğitimi -- Günümüz İslam Coğrafyasında Hafızlık Eğitimi Modelleri -- Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Hafızlık Eğitimien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHafızlıken_US
dc.subjectHafızlık Eğitimien_US
dc.subjectÖrgün Eğitimde Hafızlıken_US
dc.subjectİmam Hatip Ortaokuluen_US
dc.subjectMemorizing Qur’anen_US
dc.subjectEducation of Qur’an Memorizingen_US
dc.subjectMemorizing Qur’an in Formal Education Perioden_US
dc.subjectImam Hatip Secondary Schoolen_US
dc.titleYönetici görüşlerine göre imam hatip ortaokullarındaki hafızlık projesinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of memorizing qur'an project in imam hatip secondary schools according to manager's opinionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKuloğlu, Rahime


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record