Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇayırdağ Acar, Nur
dc.contributor.authorSevgen, Mukaddes
dc.date.accessioned2019-07-04T05:58:58Z
dc.date.available2019-07-04T05:58:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationSevgen, M. (2016). Yaratıcı drama yoluyla çocuklara verilen sosyal beceri eğitiminin anaokulu çocuklarının sosyal gelişimlerine ve yaratıcılıklarına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/667
dc.description.abstractAraştırmada anasınıfına devam eden çocuklara yaratıcı drama yoluyla uygulanan sosyal beceri eğitim programının çocukların yaratıcı davranışlarına ve sosyal gelişimlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında çocukların yaratıcılıklarını değerlendirmek amacıyla Torrance Yaratıcı Düşünme Testi-Şekilsel formu kullanılmıştır. Sosyal becerilerini değerlendirmek amacı ile de Sosyal Beceri Ölçeği (4-6 yaş) kullanılmıştır. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek ve sosyal gelişimlerini sağlamak için Yaratıcı Drama Eğitim Programı uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the effects of attending kindergarten children's social development and social skills training program by practiced through drama and creative behavior. For this purpose, Torrance Test of Creative Thinking-Figural Form and Social Skills Inventory (4-6 years old) were used to evaluate the children's creativity. Creative drama training program was implemented to develop children's creativity and to provide social development.en_US
dc.description.tableofcontentsYaratıcılık -- Yaratıcılık Kuramları -- Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişimi -- Yaratıcılığı Ölçmek İçin Kullanılan Ölçme Araçları -- Okul Öncesi Yıllarda Sosyal Gelişim -- Yaratıcı Drama ve Eğitimdeki Rolüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaratıcılıken_US
dc.subjectYaratıcı Dramaen_US
dc.subjectSosyal Becerien_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitimien_US
dc.subjectCreativityen_US
dc.subjectCreative Dramaen_US
dc.subjectSocial Skillsen_US
dc.subjectPre-School Educationen_US
dc.titleYaratıcı drama yoluyla çocuklara verilen sosyal beceri eğitiminin anaokulu çocuklarının sosyal gelişimlerine ve yaratıcılıklarına etkisien_US
dc.title.alternativeCreative drama through the kindergarten children's social skills training gi̇ven the impact of the social development and creativityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSevgen, Mukaddes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record