Advanced Search
 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) 2019’dan itibaren yılda üç defa bir cilt ve üç sayı olacak şekilde yayımlanmaya başlayan hakemli bir dergidir. Dergimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce hazırlanmış özgün akademik makaleleri kabul etmektedir. Dergide Fen Bilimleri ile alakalı güncel ve özgün bilimsel yazılara yer verilir. Dergiye gönderilecek yazılarda özgün nitelik ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır. Dergi, Mühendislik ve Temel Bilimleri, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer konularda yazılan orijinal makaleleri yayımlamaktadır. Dergiye gelen tüm çalışmalar iki hakem tarafından, yayını hazırlayan yazarlar ve kurum bilgileri hakemler ile paylaşılmaksızın (blind review) değerlendirme aşamasından geçmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

Collections in this community

Recent Submissions

View more