Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErmiş, Ertan
dc.contributor.authorÖzkan, Merve
dc.contributor.authorCoşar, Nuray
dc.date.accessioned2019-07-09T13:56:57Z
dc.date.available2019-07-09T13:56:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationErmiş, E., Özkan, M., Coşar, N. (2019). Çeşitli İşlemlerle Elde Edilmiş Şeker Pancarı Ekstraktlarının Limonata Ürününde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 7-10.en_US
dc.identifier.issn2667-792X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/678
dc.description.abstractBu çalışmada, önemli bir ham madde olarak ülkemizde çok miktarda üretilen şeker pancarı kullanılarak elde edilen şeker pancarı ekstraktının limonata ürününde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Üç farklı işlem (çiğ olarak, otoklavda ısıtma, kaynatma) ile elde edilmiş şeker pancarı ekstraktı limonata örneklerine %25 (hacimce) oranında katılmıştır. Farklı işlemler ile elde edilen şeker pancarı ekstraktları ve rafine şeker kullanılarak elde edilen dört farklı limonata örneğinin çeşitli duyusal özellikleri panel denemesi yapılarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, analiz edilen duyusal özelliklerin arasında istatistiki olarak fark olmadığını ortaya koymuştur. pH değerlerinde de istatistiki olarak fark oluşmazken toplam asitlik değerlerinde sukroz eklenmiş ve ısıl işlem görmüş ekstraktların kullanıdığı örneklerde toplam asitlik değerlerinin çiğ ekstrakt kullanılan örneğe göre daha yüksek olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, the use of sugar beet extracts obtained from sugar beet which is an important raw material in Turkey, in lemonade has been investigated. The sugar beet extracts obtained by three different processes (raw, autoclaved, boiled) were added to the lemonade samples at a rate of 25% (by volume). Various sensory properties of four different lemonade samples obtained by using sugar beet extracts and refined sugar were investigated by sensory panel testing. The results showed that there was no statistically significant difference between the sensory properties. While there was no statistically significant difference in pH values, total acidity values ​​were found to be higher in sucrose added and heat treated samples than raw extract added sample.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) / Journal of Istanbul Sabahattin Zaim University Natural Sciences Institute (JIZUNSI)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞeker pancarıen_US
dc.subjectLimonataen_US
dc.subjectAsitliken_US
dc.subjectSugar beeten_US
dc.subjectLemonadeen_US
dc.subjectAcidityen_US
dc.titleÇeşitli işlemlerle elde edilmiş şeker pancarı ekstraktlarının limonata ürününde kullanılabilirliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the use of sugar beet extract produced using different methods in lemonadeen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridErtan Ermiş |0000-0002-1461-7357en_US
dc.authoridMerve Özkan |0000-0003-3129-9714en_US
dc.authoridNuray Coşar |0000-0002-1364-9330en_US
dc.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorErmiş, Ertan
dc.institutionauthorÖzkan, Merve
dc.institutionauthorCoşar, Nuray


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record